Hoppa till innehåll
Nyheter
Tretton fackförbund: Regeringen måste kraftsamla för vårdens arbetsmiljö

Tretton fackförbund: Regeringen måste kraftsamla för vårdens arbetsmiljö

Tretton fack- och professionsförbund som tillsammans representerar över 300 000 medarbetare inom vården tog i våras initiativ till ett upprop kallat Vårda vården. Bakgrunden var att situationen i vården var och är ohållbar. Idag lämnas nästan 50 000 namnunderskrifter från uppropet över till sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.
Nyhet

I uppropet krävde förbunden en kriskommission för vården, fler vårdplatser och en hållbar arbetsmiljö dit fler söker sig för att arbeta – och vill stanna.

– Läkarförbundets arbetsmiljöundersökning visar att 60 procent av läkarna överväger att gå ner i tid, byta arbetsplats eller helt lämna yrket på grund av hög arbetsbelastning. De andra fackförbundens arbetsmiljöundersökningar ger samma bild. Det höga patienttrycket, överbeläggningar, vårdköerna och bristen på personal har medfört en enorm arbetsbelastning och en ohållbar arbetsmiljö för vårdens medarbetare, konstaterar Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale.

– Våra medlemmar tycker om sina yrken. Men denna välvilja får inte utnyttjas. Den nya regeringen och de nya styrena i regionerna måste kraftsamla för vårdens arbetsmiljö. Vårdens medarbetare behöver krafttag för en bättre arbetsmiljö innan det är för sent, säger Sofia Rydgren Stale.

Följande fackförbund deltar på uppvaktningen av sjukvårdsministern:

Sveriges läkarförbund, Vårdförbundet, Kommunal, Vision, Akademikerförbundet SSR, Logopederna, Fysioterapeuterna, SRAT, Svenska Barnmorskeförbundet, Psykologförbundet, HälsoAkademikerna Sveriges Arbetsterapeuter.


Fler nyheter


Överenskommelser om nationella taxan

Läkarförbundet, Fysioterapeuterna och SKR har kommit överens om nya treåriga överenskommelser för de vårdgivare som är aktiva enligt den så kallade nationella taxan.
Nyheter

Regeringen skjuter fram målen om fast läkarkontakt

I en ny överenskommelse mellan staten och SKR, för en God och nära vård, konstateras att de mål som parterna varit överens om för 2022 inte har uppnåtts. Målen kvarstår därför, men nu poängteras också att en fast läkare inte …
Nyheter

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Tretton fackförbund: Regeringen måste kraftsamla för vårdens arbetsmiljö