Hoppa till innehåll
Nyheter
Tretton fackförbund: Regeringen måste kraftsamla för vårdens arbetsmiljö

Tretton fackförbund: Regeringen måste kraftsamla för vårdens arbetsmiljö

Tretton fack- och professionsförbund som tillsammans representerar över 300 000 medarbetare inom vården tog i våras initiativ till ett upprop kallat Vårda vården. Bakgrunden var att situationen i vården var och är ohållbar. Idag lämnas nästan 50 000 namnunderskrifter från uppropet över till sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.
Nyhet

I uppropet krävde förbunden en kriskommission för vården, fler vårdplatser och en hållbar arbetsmiljö dit fler söker sig för att arbeta – och vill stanna.

– Läkarförbundets arbetsmiljöundersökning visar att 60 procent av läkarna överväger att gå ner i tid, byta arbetsplats eller helt lämna yrket på grund av hög arbetsbelastning. De andra fackförbundens arbetsmiljöundersökningar ger samma bild. Det höga patienttrycket, överbeläggningar, vårdköerna och bristen på personal har medfört en enorm arbetsbelastning och en ohållbar arbetsmiljö för vårdens medarbetare, konstaterar Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale.

– Våra medlemmar tycker om sina yrken. Men denna välvilja får inte utnyttjas. Den nya regeringen och de nya styrena i regionerna måste kraftsamla för vårdens arbetsmiljö. Vårdens medarbetare behöver krafttag för en bättre arbetsmiljö innan det är för sent, säger Sofia Rydgren Stale.

Följande fackförbund deltar på uppvaktningen av sjukvårdsministern:

Sveriges läkarförbund, Vårdförbundet, Kommunal, Vision, Akademikerförbundet SSR, Logopederna, Fysioterapeuterna, SRAT, Svenska Barnmorskeförbundet, Psykologförbundet, HälsoAkademikerna Sveriges Arbetsterapeuter.


Fler nyheter


Avtalskonferens!

23 maj träffades Läkarförbundets lokalföreningar digitalt och på plats för att i detalj gå igenom det nya kollektivavtalet med SKR. Eftersom avtalet är ettårigt handlade många av diskussionerna både om det nya avtalet och hur förbundet ska lägga upp strategin …
Läkaravtal 2024

Fler läkare söker sig utomlands

I en artikel i Läkartidningen kommenterar Sofia Rydgren Stale rapporterna om att fler läkare ansöker om att få arbeta i andra länder.
Nyheter

Nu börjar förberedelserna för nästa avtalsrörelse 

Nyligen träffades Läkarförbundets förhandlingsdelegation för att utvärdera det nya avtalet och påbörja nästa avtalsrörelse. Avtalet är ettårigt och redan i höst ska förbundet lämna över nya yrkanden till SKR. Samtidigt förhandlas nu lokala avtal fram i regionerna. 
Läkaravtal 2024
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Tretton fackförbund: Regeringen måste kraftsamla för vårdens arbetsmiljö