Hoppa till innehåll

Eftermiddag och kväll måndag 22 april genomför vi ett planerat underhållsarbete kring inloggningen på slf.se. Störningar kan förekomma.

Nyheter
Tystnadskultur – bara hälften vågar framföra kritik

Tystnadskultur – bara hälften vågar framföra kritik

Bara hälften av läkarna instämmer fullt ut i påståendet att de vågar framföra kritik till ledningen. Allra värst är det bland läkare i början av karriären, där mindre än 1 av 3 fullt ut vågar framföra kritik. Det visar Läkarförbundets rapport Tystnadskultur.
Nyhet
Foto: Mats Andersson, Bildbyrån

– Att så pass många läkare inte vågar framföra kritik är oacceptabelt och ohållbart. Det är tydligt att detta inte handlar om enskilda individers personliga egenskaper, utan om vilken kultur det finns i vården idag. Ingen ska behöva vara rädd för repressalier när man framför kritik. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att arbetsmiljön och arbetsklimatet på arbetsplatsen är tillåtande för kritik, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande för Sveriges läkarförbund.

Flera av fritextsvaren i enkäten vittnar om uppgivenhet. När medarbetare och chefer inte vågar framföra kritik och presentera förbättringsförslag kan vården inte utvecklas.

– Arbetsmiljöarbetet måste bli en prioriterad fråga. Verksamheterna behöver sätta mål för sitt arbetsmiljöarbete och arbeta systematiskt och förebyggande för att uppnå dem. Vi kräver fortsatt en kriskommission för vårdens arbetsmiljö. Det är dags att lyssna på professionen, 

Rapporten Tystnadskultur visar bland annat: 

  • Drygt 1 av 6 läkare uppger att de inte vågar framföra kritik till ledningen 
  • 1 av 3 underläkare tidigt i karriären uppger att man inte vågar framföra kritik till ledningen. 
  • Bara 2 av 5 läkare i Stockholm vågar fullt ut framföra kritik (Sthlm är värst) 
  • Bara 1 av 3 kardiologer vågar fullt ut framföra kritik 
  • Kvinnor mer drabbade av tystnadskultur än män 

Bakgrund

Enkäten skickades våren 2022 till samtliga medlemmar, yrkesverksamma i hälso- och sjukvården, det vill säga 37 521 personer. 15 901 personer svarade vilket ger en svarsfrekvens på 42 procent. Svarsfrekvensen var ungefär den samma i alla lokalföreningar/regioner.


Fler nyheter


Etik på agendan under WMA-möte

I förra veckan höll World Medical Association (WMA) sitt årliga rådsmöte. Översynen av WMA:s Helsingforsdeklaration om etiska principer för medicinsk forskning fick stort utrymme under mötet. Flera resolutioner antogs också – en om den humanitära krisen i Gaza.
Nyheter


Vårbudgeten: Läkarförbundet efterlyser långsiktighet

Idag presenterade regeringen sin vårbudget med justeringar för året. För några veckor sedan offentliggjordes att regionerna får 6 miljarder för att undvika uppsägningar av vårdpersonal. Läkarförbundet efterlyser en mer långsiktig styrning av svensk sjukvård.
Nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Tystnadskultur – bara hälften vågar framföra kritik