Hoppa till innehåll
Nyheter
Undersköterska blir en skyddad yrkestitel

Undersköterska blir en skyddad yrkestitel

Från och med 1 juli 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel. Idag kom de nya föreskrifterna från Socialstyrelsen. När de träder i kraft den 1 juli kommer läkarstudenter och utlandsutbildade läkare inte längre kunna arbeta inom sjukvården med yrkestiteln undersköterska. Så hur påverkas läkarstudenter och utlandsutbildade läkare?
Nyhet
Läkarstudenter på sommarjobb

De nya reglerna innebär att det kommer krävas bevis från Socialstyrelsen för att ha rätt att använda titeln undersköterska. För att få sådant bevis krävs utbildning på gymnasial nivå inom vård och omsorg, alternativt att man fått motsvarande kompetens på annat sätt. Pågående eller avslutad läkarutbildning kommer inte kunna ligga till grund för att få bevis om skyddad yrkestitel som undersköterska.

Att undersköterska blir en skyddad yrkestitel innebär inte att undersköterskors arbetsuppgifter blir skyddade.* Läkarstudenter och utlandsutbildade läkare kommer därför även fortsättningsvis att kunna arbeta inom sjukvården med ungefär motsvarande arbetsuppgifter som undersköterskor normalt sett har. De får dock inte kallas undersköterska, eller någon annan yrkestitel som kan förväxlas med undersköterska.

 * med ett undantag: endast de med skyddad yrkestitel undersköterska kommer kunna vara fast omsorgskontakt i hemtjänsten.

Råd och stöd till medlemmar

Funderar du över vad detta kan innebära för ditt sommarjobb som läkarstudent? Ta del av råd och stöd!

Läkarförbundets remissvar i frågan


Fler nyheter


DM Debatt: ”Anmälningsplikt hör inte hemma i vården”

Förslaget om anmälningsplikt innebär att vi ska vara stressade över att kunna bli straffade för något som inte har med god vård att göra, skriver ordföranden för Läkarförbundet, Vårdförbundet och Kommunal i en gemensam debattartikel i Dagens Medicin.
Nyheter

Läkare nekas graviditetspenning – mer än dubbelt så ofta

Trenden är tydlig - läkare som ansöker om graviditetspenning på grund av nedsatt arbetsförmåga får avslag mer än dubbelt så ofta som andra yrkeskategorier. Det visar statistik som Sjukhusläkaren låtit hämta från Försäkringskassan.
Nyheter

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare