Hoppa till innehåll
Nyheter
Undersköterska blir en skyddad yrkestitel

Undersköterska blir en skyddad yrkestitel

Från och med 1 juli 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel. Idag kom de nya föreskrifterna från Socialstyrelsen. När de träder i kraft den 1 juli kommer läkarstudenter och utlandsutbildade läkare inte längre kunna arbeta inom sjukvården med yrkestiteln undersköterska. Så hur påverkas läkarstudenter och utlandsutbildade läkare?
Nyhet
ST-läkare och handledare under ST

De nya reglerna innebär att det kommer krävas bevis från Socialstyrelsen för att ha rätt att använda titeln undersköterska. För att få sådant bevis krävs utbildning på gymnasial nivå inom vård och omsorg, alternativt att man fått motsvarande kompetens på annat sätt. Pågående eller avslutad läkarutbildning kommer inte kunna ligga till grund för att få bevis om skyddad yrkestitel som undersköterska.

Att undersköterska blir en skyddad yrkestitel innebär inte att undersköterskors arbetsuppgifter blir skyddade.* Läkarstudenter och utlandsutbildade läkare kommer därför även fortsättningsvis att kunna arbeta inom sjukvården med ungefär motsvarande arbetsuppgifter som undersköterskor normalt sett har. De får dock inte kallas undersköterska, eller någon annan yrkestitel som kan förväxlas med undersköterska.

 * med ett undantag: endast de med skyddad yrkestitel undersköterska kommer kunna vara fast omsorgskontakt i hemtjänsten.

Råd och stöd till medlemmar

Funderar du över vad detta kan innebära för ditt sommarjobb som läkarstudent? Ta del av råd och stöd!

Läkarförbundets remissvar i frågan


Fler nyheter


Statens styrning bör inte gå via SKR

Idag presenterade utredningen En ändamålsenlig statlig samverkan med kommuner och regioner sitt betänkande (SOU 2024:43). Utredningen kommer bland annat fram till att överenskommelser mellan staten och SKR är en olämplig form av samverkan och att regeringen bör använda sina myndigheter …
Nyheter

Flera läkare på Dagens Medicins årliga maktlista 

Dagens Medicin har släppt sin årliga lista över vårdens 100 mäktigaste personer. Läkarförbundet har flera representanter med på listan och Sofia Rydgren Stale återfinns även i år på en topplacering.
Nyheter

Iran måste släppa alla svenskar

Det är glädjande att två svenskar som suttit som gisslan i iranska fängelser nu blivit släppta. Men glädjen grumlas av att den dödsdömde läkaren Ahmadreza Djalali fortfarande sitter fängslad i Iran.
Nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare