Hoppa till innehåll

Levnadsvanorna i arbetslivet

ÖPPEN FÖR ANMÄLAN

Som verksam läkare, särskilt inom företagshälsovård men även inom andra specialiteter, möter man arbetstagare med ohälsosamma levnadsvanor som påverkar hälsa och arbetsförmåga. Likaså påverkar missbruk-och beroendeproblematik  arbetsförmåga och hälsa, där okunskap kan leda till stora arbetsrättsliga konsekvenser.

Kur:sens målgrupp

  • ST-läkare i Arbetsmedicin och Arbets- och Miljömedicin
  • Vidareutbildning för företagsläkare och allmänläkare

Kursen relaterar till delmål i föreskrift

2015:8: b1, b2, c7

2021:8:  STb1, STb2, STc7

 

Kursen syftar till att ge kunskap och kännedom om:

·   olika levnadsvanors betydelse för arbetsliv och individ

·   skiftarbetes påverkan på sömn och näringsupptag

·   fysisk aktivitets betydelse för hälsa, FaR

·   kostens betydelse för hälsa

·   riskbruk-skadligt bruk-beroendeproblematik av alkohol i arbetslivet

·   arbetsrättsliga övervägande i förhållande till alkoholmissbruk och droganvändning

·   biologiska markörer för alkohol

·   narkotika och drogers påverkan i arbetslivet, drogtestning

·   utformning av alkohol-och drogpolicy

·   arbetsmodell för alkoholscreening och -behandling

·   basala färdigheter i motiverande samtalsmetodik

 

Kursavgift: 12500 kr + moms

Lipuscertifierad kurs

 


Mer i kalendern

30
jan

Arbetsinriktad rehabilitering

ÖPPEN FÖR ANMÄLAN Beskrivning: Arbetsförmågeutredningar och stöd i arbetsinriktad rehabilitering är vanliga arbetsuppgifter för läkare. Både arbetsgivare och Försäkringskassan önskar medicinska …

Läs mer

10
apr

Update Tolkning av vilo-EKG

Tolkning av vilo-EKG har fått en mer framskjuten plats i Företagshälsovården efter förändringen av AFS 2019:3 där arbetsprov ersätts av kontroll av blodlipider och vilo-EKG, samt kardiovaskulär riskbedömning. Eftermiddagen leds av Mikael Gustafsson som har många års erfarenhet av EKG-undervisning vid Linköpings Universitet, och är medförfattare till Arbetsmiljöverkets rapport ”Kardiovaskulär riskbedömning av rök- och kemdykare vid medicinsk kontroll med bedömning för tjänstbarhetsintyg”

Läs mer

19
apr

Utbildningsdag Utmattningssyndrom

Vi har glädjen att tillsammans med Christian Rück, psykiatriker, professor och författare till bl a Olyckliga i paradiset, bjuda in till en fysisk dag med föreläsningar varvat med kollegiala gruppsamtal om stressrelaterad ohälsa och utmattningssyndrom. 

Läs mer

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare