Hoppa till innehåll

Update om BRO, byggnadsrelaterad ohälsa

Konkreta råd och vetenskaplig grund för handläggning av BRO, byggnadsrelaterad ohälsa, för företagsläkare

Föreläsare:

Anahita Keloushani – specialist i arbets- och miljömedicin och allmänmedicin. Företagsläkare på Regionhälsan, Örebro. Tidigare verksam på arbets- och miljömedicin, Örebro universitetssjukhus där hon bl a var ansvarig för tolkning av Örebroenkäten

Lena Andersson, certifierad yrkeshygieniker, docent i medicinska vetenskaper, Arbets- och Miljömedicin i Örebro.

13-13.45  Anahita Keloushani

Vad kan företagsläkaren bidra med i BRO-ärenden, vad gör andra?

Vad krävs för att bedöma orsakssamband mellan besvär och faktorer i inomhusmiljön?

Vilka besvär är typiska?

När bör man avråda från vistelse i lokaler; riskbedömning/medicinsk risk vid olika typer av besvär, vad styr vår bedömning?

Vad bör ingå i läkarbesöket för individbedömning? Vad bör undersökas i status? Vilka indikationer finns för spirometri, PEF-kurva, lab-prover, allergiprover, skattningsformulär?

Samvarierande psykologiska faktorer – hur tar man hänsyn till det?

När bör man remittera till AMM-klinik?

Allergirond

Hur kan man hjälpa individen att leva med BRO-besvär när man inte hittar någon orsak; varken medicinskt eller i inomhusmiljön? Hur kan man ge råd till chefer om handläggning i sådana fall?

13.50-14.20 Lena Andersson

Vad är arbetsmiljöingenjörens roll i BRO-ärenden?

Klinisk relevans av mätningar i luft vid BRO-problem, vad kan man rekommendera resp avråda från?

Vilka råd om åtgärder är relevanta för förbättring av luftkvalitet vid konstaterade BRO-problem?

 

14.20-14.30 Frågestund

14.30-14.45 paus

14.45- 16 Casediskussion med olika frågeställningar i grupper, sammanfattning i helgrupp.

Välkomna att skicka in frågor och /eller förslag på casefrågeställningar innan:  Kursledare tar ansvar för att anpassa till relevanta frågeställningar


Mer i kalendern

30
jan

Arbetsinriktad rehabilitering

ÖPPEN FÖR ANMÄLAN Beskrivning: Arbetsförmågeutredningar och stöd i arbetsinriktad rehabilitering är vanliga arbetsuppgifter för läkare. Både arbetsgivare och Försäkringskassan önskar medicinska …

Läs mer

10
apr

Update Tolkning av vilo-EKG

Tolkning av vilo-EKG har fått en mer framskjuten plats i Företagshälsovården efter förändringen av AFS 2019:3 där arbetsprov ersätts av kontroll av blodlipider och vilo-EKG, samt kardiovaskulär riskbedömning. Eftermiddagen leds av Mikael Gustafsson som har många års erfarenhet av EKG-undervisning vid Linköpings Universitet, och är medförfattare till Arbetsmiljöverkets rapport ”Kardiovaskulär riskbedömning av rök- och kemdykare vid medicinsk kontroll med bedömning för tjänstbarhetsintyg”

Läs mer

19
apr

Utbildningsdag Utmattningssyndrom

Vi har glädjen att tillsammans med Christian Rück, psykiatriker, professor och författare till bl a Olyckliga i paradiset, bjuda in till en fysisk dag med föreläsningar varvat med kollegiala gruppsamtal om stressrelaterad ohälsa och utmattningssyndrom. 

Läs mer

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare