Hoppa till innehåll

Vår medlemsrådgivning och medlemsservice håller stängt fredag 21/6. Glad midsommar!

Levnadsvanorna i arbetslivet

ÖPPEN FÖR ANMÄLAN

Som verksam läkare, särskilt inom företagshälsovård men även inom andra specialiteter, möter man arbetstagare med ohälsosamma levnadsvanor som påverkar hälsa och arbetsförmåga. Likaså påverkar missbruk-och beroendeproblematik  arbetsförmåga och hälsa, där okunskap kan leda till stora arbetsrättsliga konsekvenser.

Kursens målgrupp:

  • ST-läkare i Arbets- och Miljömedicin eller Arbetsmedicin
  • Vidareutbildning för företagsläkare och allmänläkare

Kursen relaterar till delmål i föreskrift:

2015:8: b1, b2, c7

2021:8:  STb1, STb2, STc7

 

Kursen syftar till att ge kunskap och kännedom om:

·        olika levnadsvanors betydelse för arbetsliv och individ

·        skiftarbetes påverkan på sömn och näringsupptag

·        fysisk aktivitets betydelse för hälsa, FaR

·        kostens betydelse för hälsa

·        riskbruk-skadligt bruk-beroendeproblematik av alkohol i arbetslivet

·        arbetsrättsliga övervägande i förhållande till alkoholmissbruk och droganvändning

·        biologiska markörer för alkohol

·        narkotika och drogers påverkan i arbetslivet, drogtestning

·        utformning av alkohol-och drogpolicy

·        arbetsmodell för alkoholscreening och -behandling

·        basala färdigheter i motiverande samtalsmetodik

 

12 500 kr +moms

Kursen är Lipuscertifierad .

 

 

 


Mer i kalendern

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare