Hoppa till innehåll
Nyheter
Åtgärda problemen – inte symtomen

Åtgärda problemen – inte symtomen

Nyhet

I dag höll socialminister Lena Hallengren en presskonferens om privata sjukvårdsförsäkringar. Sjukhusläkarna står självklart bakom behovsprincipen, där sjukast ska få vård först, oavsett vilken region de bor i. Vi är också för ett tydligare regelverk för transparens gällande hur offentligt finansierade och försäkringsfinansierade patienter behandlas. Men man måste också inse att det är vårdköerna och de inlåsningseffekter regiongränserna skapar som är det stora problemet – inte primärt de privata försäkringarna.

Läs mer här


Fler nyheter


Ett steg närmare rätten till reglerad fortbildning

Kontinuerlig och nationellt reglerad fortbildning måste ses som en nödvändig del av läkares arbetsliv. Patienterna ska ha rätt att träffa läkare som kan erbjuda en evidensbaserad och patientsäker vård. Att…

Ett välkommet statsbidrag för fler vårdplatser

Regeringen meddelade under tisdagen att den ger Socialstyrelsen i uppdrag att betala ut statsbidrag till regionerna och följa upp hur de har använt dessa medel för att öka antalet vårdplatser.…

Så kan vi stötta och hjälpa flyktingarna från Ukraina

Sjukhusläkarna ser med avsky på invasionen av Ukraina där allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter sker. Civilsamhället angrips, befolkningen dödas och rapporter kommer om besinningslösa angrepp på sjukhus, förskolor och skolor.…
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar