Hoppa till innehåll
Nyheter
Bättre bemanningsstrategi i sjukhusvården kan ge sjuka äldre bättre vård

Bättre bemanningsstrategi i sjukhusvården kan ge sjuka äldre bättre vård

En rapport från Socialstyrelsen visar att sköra och multisjuka äldre som vårdats på sjukhus ofta skrivs in på nytt. Drygt var fjärde av dessa patienter kommer tillbaka inom 30 dagar, i stort sett samma siffra som för tio år sedan.

Nyhet

– Om det är klarlagt att de återkommer av samma orsak är det ett uselt resultat, säger Sjukhusläkarnas ordförande Karin Båtelson. Mer medicinsk kompetens och läkarkontinuitet i äldrevården är en del i lösningen som Socialstyrelsen också påpekar, men bättre bemanningsstrategi med fler öppna vårdplatser är en annan del. Vi måste ha tid på sjukhusen att göra adekvata medicinska utredningar eller att bara observera. Vi vill kunna ge en värdig och bra vård, både för patienternas och vårdpersonalens skull.

Socialstyrelsen följer sedan lång tid omfattningen av så kallade återinskrivningar bland äldre. Den nya rapporten  identifierar ett antal insatser för att förbättra vården av de mest sjuka äldre. Läs Socialstyrelsens rapport

 


Fler nyheter”Vi har ett viktigt arbete framför oss”

Ledarskap, vårdplatsbrist och granskningar av sjukhus. När representanter för Sjukhusläkarnas styrelse och lokalavdelningar möttes på årets fullmäktigemöte var det tätt mellan de engagerade diskussionerna.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Bättre bemanningsstrategi i sjukhusvården kan ge sjuka äldre bättre vård