Hoppa till innehåll
Nyheter
Fortbildning åt alla specialister

Fortbildning åt alla specialister

Under det senaste årtiondet har utbildningen av specialister i Sverige, liksom system för uppföljning och likriktning av denna, utvecklats. Det garanterar en kvalitetssäkrad utbildning och underlättar försörjningen av specialister i framtiden. Tyvärr upphör denna satsning i samma ögonblick som man tar steget från ST-läkare till specialist. Det skriver Sjukhusläkarna i Lund i en motion till Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte.

Nyhet
Foto: Pixabay

Fullmäktige beslutade att bifalla motionen om fortbildning åt alla specialister, som i sin helhet löd att Sjukhusläkarna ska arbeta för att:

  • samtliga specialister omfattas av en plan för fortbildning med tydlig progression.
  • medel tydligt anslås i klinikens budget för fortbildning av specialistläkare
  • uppföljning regelbundet sker av fortbildningsaktiviteter inom olika specialiteter och regioner

Fortbildning är en av Sjukhusläkarnas mest prioriterade frågor och med mål om progression, budget och uppföljning ges extra dragkraft till målsättningen om fortbildning för alla specialister.


Fler nyheter”Vi har ett viktigt arbete framför oss”

Ledarskap, vårdplatsbrist och granskningar av sjukhus. När representanter för Sjukhusläkarnas styrelse och lokalavdelningar möttes på årets fullmäktigemöte var det tätt mellan de engagerade diskussionerna.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare