Hoppa till innehåll
Nyheter
Karin Båtelson fortsätter med veckobrev om Sjukhusläkarnas arbete

Karin Båtelson fortsätter med veckobrev om Sjukhusläkarnas arbete

Nyhet
Foto: Daniel Stiller / BILDBYRÅN

Här sitter jag och skriver i ett färgsprakande Göteborg fullt av vårens ljud som fågelkvitter, harens tulpanorgie och grannens nya vansinnesmaskiner. Veckodagarna är fyllda av möten och även denna helgen, då det var Privatläkarnas årsmöte. Det handlar om att läsa underlag, utredningar och andra texter . Det gäller att hela tiden vara förberedd för det planerade arbetet, samtidigt som man ska ta höjd för nya idéer och analyser. Arbetet är roligt, men förutsättningarna kan vara väldigt tunga och av och till.

Tidningen Sjukhusläkaren fortsätter granskningen av specialistbristen, där representanter för specialitetsföreningarna redogör för hur det ser ut. Titta efter just din specialitet! Denna ständiga fråga om utbildning men vår åsikt är att det kan utbildas hur många specialistläkare som helst om inte förutsättningar finns så att man dels vill arbeta kvar inom specialiteten, dels får en jämn spridning av specialister över landet. Jag har också träffat Tobias Alfvén, ordförande för Svenska Läkaresällskapet, för att prata om framtida beröringspunkter i denna och andra frågor. Mycket trevligt!

Sjukhusläkarna bjöd in Gunilla Gunnarsson, regeringens tillgänglighetssamordnare, och fick möjlighet till ett informellt samtal om tänkbara idéer och åtgärder för att komma ikapp med all uppskjuten vård. Mycket givande diskussion med flera infallsvinklar. Det kommer snart en rapport om vad de kommer fram till.

Sjukhusläkarna har också träffat Marie Morell som är ordförande för SKR:s sjukvårdsdelegation. Som ansvarig på den nivån har man mycket att säga till om. Men en personlig reflektion som Marie uttryckte var oron för stor personalflykt nu efter pandemin. Inom covidvården är det tungt och vi ser ännu inte ljuset i tunneln, och Sjukhusläkarna ser en risk för att många inte kommer vilja fortsätta inom vården. Det kändes bra att Marie hade samma insikt och här behövs krafttag för att hindra detta, såsom semestrar, tid för vidare- och fortbildning, bra löneutveckling och tillsättande av AT- och ST-tjänster.

En annan gäst hos Sjukhusläkarna har varit Sofia Wallström, utredare om nya dyra investeringar ,som stora sjukhus. Det man sett hittills är att Sverige är unikt i att inte ha någon nationell samordning! Under vårt fullmäktige hjälpte Sjukhusläkarnas delegater till att lägga fram lokala exempel på hjulet hela tiden uppfinns på nytt vid planering av sjukhusbyggen – eller än värre glömmer hjulen – som patientnära arbetsrum, jourrum, tillräckligt med vårdplatser osv. Det underlaget har vi skickat till utredningen.

Utredningen om privata vårdförsäkringar går vidare, och där jag är expert för Läkarförbundet. Den kommer jag att berätta mer om i nästa veckobrev.

Sjukhusläkarna fortsätter att arbeta för en bättre vård som styrs utifrån medicinska principer, respekt för individuella behov, personligt ansvar och tillit. Under Pre-Folkhälsodalen nu i veckan samtalar jag med många medparter som Unga Reumatiker, Hjärnfonden, riksdagsledamöter, Inera och läkemedelsindustrin. Ämnena kommer att variera med allt ifrån tillitsbaserad styrning med Louise Bringselius till innovativa läkemedel och Pascal. I mötet, som är coronasäkert, finns tillfälle för oss  att träffa flera av de beslutsfattare som finns på plats.

Vi hörs i nästa veckobrev. Återkoppla gärna till oss.

Hej Karin Båtelson


Fler nyheter”Vi har ett viktigt arbete framför oss”

Ledarskap, vårdplatsbrist och granskningar av sjukhus. När representanter för Sjukhusläkarnas styrelse och lokalavdelningar möttes på årets fullmäktigemöte var det tätt mellan de engagerade diskussionerna.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Karin Båtelson fortsätter med veckobrev om Sjukhusläkarnas arbete