Hoppa till innehåll
Nyheter
Nordiska sjukhusläkare i inspirerande möte

Nordiska sjukhusläkare i inspirerande möte

Under fredagen höll Sjukhusläkarna i värdskapet för NordÖl, den Nordiska Överläkarkonferensen. Tillsammans med Norsk overlegeforening, danska Overlaegeforening och finska SELY – Suomen Erikoislääkäriyhdistys, utbyttes erfarenheter inom olika områden.

Nyhet
Några av deltagarna i den nordiska överläkarkonferensen.

Under dagen diskuterades bland annat lönebildning, för- och nackdelar med olika journalsystem och givetvis den aktuella covid-situationen i de olika länderna.

Det digitala mötet ersatte, liksom förra året, den årliga vårkonferensen. Vi hoppas att ett fysiskt möte kan bli verklighet nästa år istället.


Fler nyheter”Vi har ett viktigt arbete framför oss”

Ledarskap, vårdplatsbrist och granskningar av sjukhus. När representanter för Sjukhusläkarnas styrelse och lokalavdelningar möttes på årets fullmäktigemöte var det tätt mellan de engagerade diskussionerna.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Nordiska sjukhusläkare i inspirerande möte