info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

Vad innebär en granskning?
Säkerställer att ST-läkarna får en utbildning enligt Socialstyrelsens krav.
Lägger grunden för ett kontinuerligt förbättringsarbete. Ökar möjligheten att rekrytera och behålla ST-läkare.

Hur genomförs granskningen?
Studierektor, verksamhetschef, handledare och ST-läkare svarar individuellt och anonymt på en webbenkät som Lipus tillhandahåller några veckor innan besöket.
Resultaten från enkäterna analyseras av de utsedda inspektörerna och utgör en grund för granskningen.

Granskningsbesök hos den utbildande enheten.
Inspektörerna besöker verksamheten under ca 1-2 dagar och intervjuer görs med studierektor, verksamhetschef, handledare och ST-läkare.
Efter granskningen ges konkreta rekommendationer för det fortsatta förbättringsarbetet.

Vad ingår i en granskning av ST-utbildningen?
En bedömning görs av ST-utbildningens styrkor, svagheter och förbättringspotential.
En skriftlig rapport innehållande konkreta förbättringsförslag presenteras och rapporten publiceras också på Lipus hemsida.

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem