Hoppa till innehåll
Nyheter
Stipendier, ansökningsperioden förskjutas till 15 maj 2023!

Stipendier, ansökningsperioden förskjutas till 15 maj 2023!

Nyhet

Medel ur stiftelsen ”Kvinnliga Läkares Förenings Stiftelse” (Tidigare känd som Kvinnliga Läkares Klubbs Hjälpfond) kan sökas av kvinnliga läkare. Nedan följer mer information samt länk till ansökningsblankett.

OBS våren 2023 kommer ansökningsperioden förskjutas till 15 maj då ansökningsblanketten uppdaterats. Ansökningarna kommer därför hanteras på styrelsemöte i juni!

Kvinnliga Läkares Förenings Stiftelse - ändamål:

  • Att genom understöd främja vård av ålderstigna eller sjuka svenska kvinnliga läkare, som därav äro i behov. I särskilt ömmande fall kan hjälp lämnas till i Sverige bosatt, utländsk kvinnlig läkare.

Ansökningsblankett PDF laddas ner HÄR! https://drive.google.com/file/d/12hQDW9gCggBhjrQskoRO00XEFYak1Kvg/view?usp=drivesdk

Sammanfattning av kriterier för utdelning

Stipendium kan sökas av kvinnlig läkare som är sjuk eller gammal och behöver stöd för vård. Enligt stadgar delas stipendium i första hand ut till svenska kvinnliga läkare.

Ansökningar behandlas två gånger per år. Sista ansökningsdatum är 15 mars respektive 15 oktober, ansökningarna behandlas på nästkommande möte och utbetalning sker därefter om stipendium beviljas. OBS våren 2023 kommer ansökningsperioden förskjutas till 15 maj då ansökningsblanketten uppdateras. Prioritering mellan sökanden kan komma att ske beroende på hur stort ekonomiskt utrymme för utdelning som finns vid det aktuella söktillfället. Välskrivna ansökningar med ett tydligt syfte och kostnadsplan prioriteras.

Ansökan består av:

●  komplett ifylld ansökningsblankett

●  personligt brev med beskrivning av anledningen till din ansökan

●  personbevis

●  vidimerade kopior av examinationsbevis eller legitimationsbevis

●  vidimerade dokument som styrker sjukdomstillstånd om ej ålderstigen t ex sjukintyg.

Inskickade ansökningar till KLFS registreras och läses i sin helhet av stipendieansvarig ledamot samt ytterliggare en ledamot i styrelsen KLF.

KLFs styrelse i sin helhet beslutar om medel beviljas men kommer inte att ha kännedom om den sökandes identitet. Ansöktt belopp kan beviljas i sin helhet eller delvis.

Efter genomförd vårdinsats ska sökande redovisa vad medlen använts till med verifikationer i original till KLF inom ett år från att medel har beviljats, dessa skickas per post till nedanstående adress. Mottagare som inte redovisar kan komma att återkrävas på hela eller delar av det utbetalda beloppet.

Vi vill påminna om att vi är skyldiga att spara dokument gällande ansökningar. Vi sparar sökandes ansökan i sin helhet i max 12 månader. Därefter raderas de personuppgifter som inte behövs för arkivering av beslut. Kontaktuppgifter till stipendiater sparas enligt bokföringslagen i 7 år. Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade.

Komplett ansökan skickas per brev till stipendieansvarig:

Anne Engardt

Skillinggränd 9, lgh 1103, 112 20 Stockholm

Har du frågor, maila vår stiftelseansvarig på stipendie@kvinnligalakare.se

OBS! Medlemsbrev med ovanstående information kommer skickas på början av vecka 19!


Fler nyheter


Ny Styrelse & planering av Verksamhetsåret 2023/2024

Under helgen 18-19 2023 var det vårmöte och årsmöte för Kvinnliga läkares förening! Sandra Lindström föreläste om den ojämställda stressen. Tack alla medlemmar som deltog! Vi i Styrelsen uppskattar ert…


Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Stipendier, ansökningsperioden förskjutas till 15 maj 2023!