Hoppa till innehåll
Nyheter
Enligt Ekot har 12 av Sveriges 21 regioner ont om vårdcentralsläkare, enligt uppgifter från Socialstyrelsen

Enligt Ekot har 12 av Sveriges 21 regioner ont om vårdcentralsläkare, enligt uppgifter från Socialstyrelsen

Nyhet
Marina Tuutma, ordförande Svenska Distriktsläkarföreningen & andre vice ordförande i Sveriges läkarförbunds förbundsstyrelse.
Foto Anders Wiklund / TT kod 10040

Enligt Ekot har 12 av Sveriges 21 regioner ont om vårdcentralsläkare, enligt uppgifter från Socialstyrelsen.Frågan om tillgången till specialister i allmänmedicin har funnits på dagordningen länge.

- Svenska Distriktsläkarföreningen har tillsammans med Sveriges läkarförbund påtalat detta oändliga många gånger, säger Marina Tuutma, ordförande Svenska Distriktsläkarföreningen.

- Redan 2015 visade enkäten att tillgången till läkare i primärvården var mycket låg, bara hälften av vårdcentral hade tillräcklig antal specialistläkare. Trots att regionerna utbildar fler och fler specialister i allmänmedicin är verkningsgraden pinsamt låg – antalet handledare ökar inte i tillräcklig takt, säger hon.

För att klara framtidens vård- och utbildningsbehov krävs ett stadigt inflöde av nya specialister. Mer än 30 procent av dagens specialistläkare är 60 år eller äldre. Det är bråttom att lära upp de blivande specialisterna.
Problematiken med finansiering, brist på sidotjänstgöringsplatser, tillgång till obligatoriska kurser samt handledarbrist är känd sedan länge och har lyfts kontinuerligt.

För att lyckas med kompetensförsörjning krävs:

• En nationell handlingsplan för att kunna dimensionera, organisera och finansiera ST-utbildningen och handledningen av blivande specialister i allmänmedicin.
• Tillräckligt antal sidotjänstgöringsplatser för ST-läkare i allmänmedicin. Ett tydligt utbildningsuppdrag behöver fastställas för såväl privat som offentligt driven specialistsjukvård.
• Handledarkapaciteten måste säkras genom attraktiva anställningsvillkor och hållbar arbetsmiljö. Detta för att behålla de specialister som redan är anställda och få dessa att gå upp i arbetstid men även för att locka till sig de nyutbildade.
• Överutbilda specialister i allmänmedicin på enheter med god handledning. På sikt kommer det bli bättre överallt.
• Förstärk resurserna till primärvårdens studierektorsorganisationer för att säkerställa en hög och jämn utbildningskvalitet över hela landet.


Fler nyheterWorld Family Doctor Day

World Family Doctor Day - 19 maj - är ett mycket bra tillfälle att belysa det viktiga arbete som vi specialister i allmänmedicin gör varje dag. ALLTIDHelhetsansvaret och kontinuitet är…

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar
SLF.se Nyheter
Enligt Ekot har 12 av Sveriges 21 regioner ont om vårdcentralsläkare, enligt uppgifter från Socialstyrelsen