fbpx
Hoppa till innehåll

Idag, fredag 28/1, har medlemsadministrationen stängt. Hitta svar på dina frågor om medlemskapet i Läkarförbundets frågor och svar

Nyheter
Vårdcentraler ska inte ta över neuropsykiatriska utredningar

Vårdcentraler ska inte ta över neuropsykiatriska utredningar

Nyhet

Häromdagen skrev tre debattörer att barn och ungdomar med ADHD och autismspektrumtillstånd borde utredas på vårdcentraler i stället för inom den specialiserade vården eftersom det på vårdcentralerna finns ”goda förutsättningar för trygghet och kontinuitet i vårdkontakten.”

Vi i Svenska Distriktsläkarföreningen och Svensk Förening för Allmänmedicin ställer oss frågande till debattörernas bild av svensk primärvård. Sveriges vårdcentraler lider av skriande brist på personal (framför allt specialister i allmänmedicin), är kraftigt underfinansierade sedan decennier och primärvårdens andel av sjukvårdsbudgeten är mycket liten jämfört med andra länder. Det finns i dagsläget således dåliga förutsättningar för ”trygghet och kontinuitet i vårdkontakten” på svenska vårdcentraler. Det kommer ta många år att uppnå nödvändigt antal specialister i allmänmedicin för att klara nuvarande uppdrag. Således krävs satsningar i form av pengar, inte nya uppdrag.

Debattörerna framhäver att det blir rörigt när patienterna ska lämnas över från barn- till vuxenpsykiatrin. Men varför ska vårdcentralerna lösa det? Det är väl snarast ett problem som man har inom psykiatrin och som man borde se över där. Och varför kan inte psykiatrin se till att anpassa utredningarnas storlek så att de med lindrigare problematik bara behöver mindre utredningar?

Tyvärr är ofta lösningen på problem inom den specialiserade vården i Sverige att när man inte klarar sitt uppdrag så överlåter man det till vårdcentralen i stället, vilket har gjort att vi har den primärvårdskris som vi har idag. Man säger i artikeln att man vill att resurser och personal naturligtvis ska följa med. Det sker aldrig. Politiker pratar om satsningar på vårdcentralerna men i praktiken innebär det nya uppdrag utan adekvat finansiering.

I det specifika fallet med neuropsykiatrisk diagnostik hos barn och ungdomar heter det ”initiala utredningar” men i texten anas att man vill lyfta över mer än så. Att förskriva mediciner till och följa upp patienter med ADHD kräver erfarenhet, kunskap och noggrannhet. Vad händer när man överlåter det till en primärvård i kris med en mängd hyrläkare och utan kontinuitet? Man tar inte heller i beaktande att specialister i allmänmedicin inte har någon utbildning i barn- och ungdomspsykiatri vilket däremot till exempel barnläkare har.

Dessutom kommer förslaget leda till undanträngningseffekter av andra stora patientgrupper som vårdcentralerna tar hand om och som redan idag får otillräcklig vård.

Vi är eniga med skribenterna om att detta är en stor och viktig grupp som behöver bra diagnostik och bra stöd för att kunna leva så bra liv som möjligt. Därför ska man inte lyfta över dem till krisande vårdcentraler utan man bör i stället inom psykiatrin se över sina arbetssätt, förbättra samarbetet med skolhälsovård, barn- och ungdomsmedicinska mottagningar och med vårdcentraler utan att för den skull avsäga sig sitt ansvar och sänka vårdcentralerna till ytterligare en ny krisnivå.

Läs hela artikeln här


Fler nyheter


Antal ST i allmänmedicin blir nationell fråga

Det blir nationella rekommendationer kring hur många ST-platser i allmänmedicin som ska finnas i varje region. Ett beslut som fattades av regeringen i dag. - Äntligen! säger Marina Tuutma, ordförande…


Inbjudan till Medlemsmöte

Tema: Arbetsmiljö Tid: 2021-11-08 kl. 19-21 Plats: Digitalt via Teams Agenda 19-19.10 Välkommen och presentation 19.10-20.10 Västerbottens läns läkareförening föreläser om Arbetsmiljö och skyddsombudets roll: Systematiskt arbetsmiljöarbete, OSA, skyddsronder och när det…
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar
SLF.se Nyheter
Vårdcentraler ska inte ta över neuropsykiatriska utredningar