Hoppa till innehåll

Vägledning för klinikombud

Val av klinikombud
Klinikombud utses av Malmö Läkareförenings styrelse på förslag från respektive klinik/vårdcentral. När man utses som klinikombud blir man samtidigt anmäld som skyddsombud. Frågan om klinikombudskapet bör aktualiseras årligen vid arbetsplatsträff eller liknande. Resultatet meddelas Malmö Läkareförening.
Varje klinik/vårdcentral kan ha ett ordinarie och ett biträdande klinikombud.

Klinikombuden skall:

 • ha regelbunden kontakt med arbetsgivaren (verksamhetschef)
 • bevaka läkarspecifika frågor
 • fungera som informationskanal mellan arbetsplatsen och MLFs styrelse
 • deltaga i arbetsplatsträffar
 • deltaga som MLFs representant i samverkansgrupp på kliniknivå
 • fungera som skyddsombud
 • deltaga i MLFs klinikombudsmöten
 • anmäla till MLFs styrelse förslag om nytt klinikombud vid ev byte.

Följande frågor kan klinikombud förhandla:

 • lokalfrågor
 • omorganisationer, som inte medför förändring av läkartjänster
 • anställning av läkare på vakant tjänst
 • schemaläggning av ordinarie arbetstid mellan 07.00 och 21.00
 • jourscheman
 • semesterplanering

Följande frågor får klinikombud ej förhandla (dessa frågor hanteras inom styrelsen):

 • avstegsavtal ATL
 • flextidsavtal
 • tjänsteförändringar (indragning, konvertering, inrättande mm)
 • lön (annat än den egna individuella lönen – dock ej i ombudsrollen)
 • varsel
 • uppsägning

Även när det gäller frågor som du som klinikombud själv får förhandla är du alltid välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen eller på kansliet vid minsta tveksamhet om hur frågan skall hanteras.

Karolina Boman
Ordförande

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Personlig rådgivning
 2. Bästa lönestatistiken för läkare
 3. Unika försäkringar