Hoppa till innehåll

”Den fackliga grundprincipen är en oslagbar tanke”

Daniel Svedin, distriktsläkare på Grycksbo vårdcentral i Dalarna, känner starkt för Läkarförbundets arbete och är själv aktiv för att påverka.

Daniel Svedin medlem i läkarförbundet. Foto: Anders Ferm

– Jag är en ”doer”. När jag får syn på ett problem så vill jag omedelbart göra något åt det. Om man vill vara med och förändra så ska man engagera sig och försöka påverka politiker att fatta de rätta besluten.

– Som medlem i Läkarförbundet behöver man aldrig känna sig ensam. Kollektivet kommer alltid att vara den starka länken i arbetslivet, säger Daniel Svedin, distriktsläkare på Grycksbo vårdcentral i Dalarna.

Daniel sitter även i landstingsfullmäktige i Dalarna som enda läkare. Samhällsengagemanget har han med sig från uppväxten i Järfälla.

– Jag är uppväxt med inställningen att om man inte gör något själv åt problemen, så blir ingenting gjort. Därför har det fackliga engagemanget alltid varit självklart för mig.

”Tillsammans är vi starka, ensam är man svag”

Daniel Svedin har en bred bakgrund inom facklig verksamhet. Tillsammans är vi starka, ensam är man svag, säger han. Han har alltid engagerat sig i föreningar och studentkårer, under både sjuksköterskeutbildningen och läkarutbildningen.


Läs också intervjun med David på tryggvard.se: ”Vinden har vänt för primärvården i Dalarna” 


– Jag känner starkt för det fantastiska jobb Läkarförbundet gör. Vad skulle hända om Läkarförbundet inte fanns? Vi måste slå vakt om våra intressen. Löne- och arbetsmiljöfrågor är speciellt viktiga.

Som distriktsläkare på Grycksbo vårdcentral, 1,5 mil norr om Falun, lyfter han fram det tydliga ledarskapet som en positiv kraft.

”Vi måste slå vakt om våra intressen”

– Vi är en välmående personalstyrka med tydliga rutiner. Vi ser varandra, tar hand om varandra och umgås även utanför jobbet. Tidigare har vi varit fullbemannade men står nu inför ett generationsskifte då vissa läkare gått i pension. Men vi har ändå en ganska bra bemanning även om den för tillfället är lite skör.


Läs om Läkarförbundets politik inom primärvårdsfrågan. ”Sverige behöver en nationell primärvårdsreform”


Målet för primärvården är att varje patient ska ha en kontinuerlig läkarkontakt. Det är grunden och förutsättningen för en välfungerande primärvård där distriktsläkaren är navet som allting snurrar ikring.

– Kontinuitet är a och o för patienterna. Läkaren är en grindvakt för vilka patienter som ska vårdas på vårdcentral och vilka som ska remitteras vidare. Primärvården ska i princip kunna göra en första bedömning av alla patienter, oberoende av symtom.


Läs mer om patientansvarig läkare ”I dag saknas också ofta någon som har det övergripande medi­cinska helhetsansvaret för patienter”


Daniel Svedin utbildade sig först till sjuksköterska. Efter fem år i yrket läste han vidare till läkare i Danmark och gjorde sedan sin AT i Falun.

– Jag jobbade som sjuksköterska i Dalarna redan på 90-talet. Så man kan säga att jag har blivit kvar här. Dessutom har jag släkt i trakten och har alltid känt mig hemma här.

Text: Lolo Amble Foto: Anders Ferm

Lokalföreningen gav snabbt stöd vid felaktig avstängning

En facklig framgång

En läkare i Västra Götalandsregionen blev avstängd på felaktiga grunder, men tack vare den lokala läkarföreningen kunde avstängningen av medlemmen snabbt hävas.

En nybliven läkare fick värdefulla verktyg

Exempel från medlemsrådgivningen

Att vara medlem i Läkarförbundet är en värdefull investering för hela livet. Sara Altino är jurist och ombudsman på Läkarförbundet. Här berättar hon om ett av många exempel på hur vi hjälper alla läkare under hela karriären.

Först efter påstötning från förbundet betalades lönen ut

En facklig framgång

En läkare som hade arbetat för ett bemanningsföretag fick inte betalt. När medlemmen tog kontakt med Läkarförbundet, som i sin tur ringde företaget, fanns pengarna på kontot inom tre arbetsdagar.

"Det bästa sättet om man är missnöjd är att engagera sig."

Louise Karlsson
ST-läkare

Ur mitt perspektiv är Läkarförbundet en plattform där jag kan driva frågor som jag tycker är viktiga och som intresserar mig. När förbundet driver frågor gemensamt ger det tyngd.

”En bra arbetsmiljö för läkare innebär en patientsäker vård”

Taymaz Foladi
Specialist i allmämedicin

Genom att vara medlem i Läkarförbundet vill Taymaz Foladi förbättra förutsättningarna för läkarna – och samtidigt vården för patienterna.

"Bättre förutsättningar med hjälp av facket"

Victoria Svedung Wettervik
Vikarierande legitimerad underläkare

Forskning, utbildning och lön. Det är några av de frågor som gjorde att Victoria gick med i Läkarförbundet.


Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare