Hoppa till innehåll

"Bättre förutsättningar med hjälp av facket"

Forskning, utbildning och lön. Det är några av de frågor som gjort att Victoria Jansson valt att gå med i Läkarförbundet. Men inte bara –arbetsmiljön är också viktig.

– Det är vanligt att arbeta väldigt mycket, det är brist på personal, man skär ner på resurser till sjukvården och det är brist på utbildningsplatser. Alla dessa faktorer gör att vi inte får de bästa möjligheterna att utföra ett bra jobb för våra patienter säger Victoria Jansson, AT-läkare i Uppsala och medlem i Läkarförbundet.

”Påverka sin framtida arbetsmiljö”

Victoria gick med i Läkarförbundet redan när hon studerade till läkare.

– Jag såg att man redan under läkarprogrammet kunde få hjälp och stöd, men också att man kunde påverka sin framtida arbetsmiljö och arbetsplats.

Kombinerat kliniskt arbete med forskningstid
Victoria gör en forskar-AT, vilket innebär att AT-tjänstgöringen är förlängd med 12 månader för att kunna forska parallellt med den kliniska delen.

– Jag forskar på förmaksflimmer, att kunna kombinera klinisk tid med forskningstid, det är en väldigt stor fördel. Det roligaste med forskningen är att jag får lära mig av experterna på de olika områdena.

Fler AT-tjänster
Antalet utbildningsplatser är en viktig fråga för Victoria då hon menar att studenter ofta måste vänta allt för länge på en AT-tjänst. En fråga Läkarförbundet redan driver framgångsrikt.– SYLF Uppsala gjorde ett stort påverkansarbete med att belysa hur många AT-platser det är budgeterat för och hur många som faktiskt finns. Nu har man fått igenom att antalet AT-platser ska öka från 40 till 50 platser per år i regionen säger Victoria Jansson.

”Viktigt att man är medlem”

– Man behöver inte engagera sig i facket som medlem, men jag tycker det är viktigt att man är medlem just för att våra fackliga representanter ska kunna driva just de här frågorna.

Medlem i Läkarförbundet

”Det blir mycket enklare att lyckas med karriären”

Douglas Sematimba
AT-läkare

Douglas Sematimba vet hur lång resan är till en svensk läkarlegitimation och vad som förenklar vägen dit.

”En bra arbetsmiljö för läkare innebär en patientsäker vård”

Taymaz Foladi
ST-läkare

Genom att vara medlem i Läkarförbundet vill Taymaz Foladi förbättra förutsättningarna för läkarna – och samtidigt vården för patienterna.

"Bättre förutsättningar med hjälp av facket"

Victoria Jansson
AT-läkare

Forskning, utbildning och lön. Det är några av de frågor som gjort att Victoria Jansson valt att gå med i Läkarförbundet.

"Tillsammans blir vi starkare än summan av var och en"

Björn Zackrisson
Egenföretagare

Björn Zackrisson tycker att det är viktigt med mångfald av verksamheter inom vården och anser att privatvården kompletterar den offentliga vården genom hög tillgänglighet, effektivitet och kontinuitet.

En nybliven läkare fick värdefulla verktyg

Exempel från medlemsrådgivningen

Att vara medlem i Läkarförbundet är en värdefull investering för hela livet. Sara Altino är jurist och ombudsman på Läkarförbundet. Här berättar hon om ett av många exempel på hur vi hjälper alla läkare under hela karriären.

18 månadslöner och extra pensionsavsättning efter lyckad förhandling

Exempel från medlemsrådgivningen

Efter ett felaktigt omplaceringsbeslut ville arbetsgivaren ge läkaren 12 månadslöner i kompensation. Med hjälp av Läkarförbundets ombudsman förhandlades detta upp till 18 månadslöner och en extra pensionsavsättning.


Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar