Hoppa till innehåll

"Bättre förutsättningar med hjälp av facket"

Forskning, utbildning och lön. Det är några av de frågor som gjort att Victoria Jansson valt att gå med i Läkarförbundet. Men inte bara –arbetsmiljön är också viktig.

– Det är vanligt att arbeta väldigt mycket, det är brist på personal, man skär ner på resurser till sjukvården och det är brist på utbildningsplatser. Alla dessa faktorer gör att vi inte får de bästa möjligheterna att utföra ett bra jobb för våra patienter säger Victoria Jansson, AT-läkare i Uppsala och medlem i Läkarförbundet.

”Påverka sin framtida arbetsmiljö”

Victoria gick med i Läkarförbundet redan när hon studerade till läkare.

– Jag såg att man redan under läkarprogrammet kunde få hjälp och stöd, men också att man kunde påverka sin framtida arbetsmiljö och arbetsplats.

Kombinerat kliniskt arbete med forskningstid
Victoria gör en forskar-AT, vilket innebär att AT-tjänstgöringen är förlängd med 12 månader för att kunna forska parallellt med den kliniska delen.

– Jag forskar på förmaksflimmer, att kunna kombinera klinisk tid med forskningstid, det är en väldigt stor fördel. Det roligaste med forskningen är att jag får lära mig av experterna på de olika områdena.

Fler AT-tjänster
Antalet utbildningsplatser är en viktig fråga för Victoria då hon menar att studenter ofta måste vänta allt för länge på en AT-tjänst. En fråga Läkarförbundet redan driver framgångsrikt.– SYLF Uppsala gjorde ett stort påverkansarbete med att belysa hur många AT-platser det är budgeterat för och hur många som faktiskt finns. Nu har man fått igenom att antalet AT-platser ska öka från 40 till 50 platser per år i regionen säger Victoria Jansson.

”Viktigt att man är medlem”

– Man behöver inte engagera sig i facket som medlem, men jag tycker det är viktigt att man är medlem just för att våra fackliga representanter ska kunna driva just de här frågorna.

Medlem i Läkarförbundet

”Det blir mycket enklare att lyckas med karriären”

Douglas Sematimba
ST-läkare

Douglas Sematimba vet hur lång resan är till en svensk läkarlegitimation och vad som förenklar vägen dit.

”En bra arbetsmiljö för läkare innebär en patientsäker vård”

Taymaz Foladi
Specialist i allmämedicin

Genom att vara medlem i Läkarförbundet vill Taymaz Foladi förbättra förutsättningarna för läkarna – och samtidigt vården för patienterna.

"Bättre förutsättningar med hjälp av facket"

Victoria Jansson
AT-läkare

Forskning, utbildning och lön. Det är några av de frågor som gjort att Victoria Jansson valt att gå med i Läkarförbundet.

Lokalföreningen gav snabbt stöd vid felaktig avstängning

En facklig framgång

En läkare i Västra Götalandsregionen blev avstängd på felaktiga grunder, men tack vare den lokala läkarföreningen kunde avstängningen av medlemmen snabbt hävas.

Tillsammans löste de tvisten

En facklig framgång

En arbetsgivare i Dalarna sade upp en läkare från en chefstjänst utan föregående förhandling. Tack vare det fackliga ombudet och förbundsjuristens gemensamma insats fick arbetsgivaren betala ekonomisk ersättning både till medlemmen och till lokalföreningen.

Först efter påstötning från förbundet betalades lönen ut

En facklig framgång

En läkare som hade arbetat för ett bemanningsföretag fick inte betalt. När medlemmen tog kontakt med Läkarförbundet, som i sin tur ringde företaget, fanns pengarna på kontot inom tre arbetsdagar.


Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar