Hoppa till innehåll

"Bättre förutsättningar med hjälp av facket"

Forskning, utbildning och lön, det är några av de frågor som gjorde att Victoria valde att att gå med i Läkarförbundet redan under studietiden.

Victoria var AT-läkare när filmen spelades in, men är idag legitimerad underläkare.

– Det är vanligt att arbeta väldigt mycket, det är brist på personal, man skär ner på resurser till sjukvården och det är brist på utbildningsplatser. Alla dessa faktorer gör att vi inte får de bästa möjligheterna att utföra ett bra jobb för våra patienter säger Victoria Svedung Wettervik, som idag är vikarierande legitimerad underläkare och medlem i Läkarförbundet sedan studietiden.

”Påverka sin framtida arbetsmiljö”

Victoria gick med i Läkarförbundet redan när hon studerade till läkare.

– Jag såg att man redan under läkarprogrammet kunde få hjälp och stöd, men också att man kunde påverka sin framtida arbetsmiljö och arbetsplats.

Kombinerat kliniskt arbete med forskningstid
Victoria genomförde sin AT-tjänstgöring i kombination med forskning. Det innebar att AT-tjänstgöringen är förlängdes till 12 månader för att kunna forska parallellt med den kliniska delen.

– Jag forskar på förmaksflimmer. Många forskar obetalt på fritiden och att få avsatt tid för forskning är en stor fördel. Det roligaste med forskningen är att jag får lära mig av experterna på de olika områdena.

Fler AT-tjänster en viktig fråga
Antalet utbildningsplatser är en fortsatt viktig fråga för Victoria då hon menar att examinerade underläkare ofta måste vänta allt för länge på en AT-tjänst. Tiden från grundutbildningen till färdig specialist förlängs därför, vilket i förlängningen drabbar våra patienter. En fråga som Läkarförbundet och SYLF redan driver på flera håll.

– SYLF Uppsala gjorde ett stort påverkansarbete med att belysa hur många AT-platser det är budgeterat för och hur många som faktiskt finns. Nu har man fått igenom att antalet AT-platser ska öka från 40 till 50 platser per år i regionen säger Victoria.

”Viktigt att man är medlem”

– Man behöver inte engagera sig i facket som medlem, men jag tycker det är viktigt att man är medlem just för att våra fackliga representanter ska kunna driva just de här frågorna.

Lokalföreningen gav snabbt stöd vid felaktig avstängning

En facklig framgång

En läkare i Västra Götalandsregionen blev avstängd på felaktiga grunder, men tack vare den lokala läkarföreningen kunde avstängningen av medlemmen snabbt hävas.

En nybliven läkare fick värdefulla verktyg

Exempel från medlemsrådgivningen

Att vara medlem i Läkarförbundet är en värdefull investering för hela livet. Sara Altino är jurist och ombudsman på Läkarförbundet. Här berättar hon om ett av många exempel på hur vi hjälper alla läkare under hela karriären.

Först efter påstötning från förbundet betalades lönen ut

En facklig framgång

En läkare som hade arbetat för ett bemanningsföretag fick inte betalt. När medlemmen tog kontakt med Läkarförbundet, som i sin tur ringde företaget, fanns pengarna på kontot inom tre arbetsdagar.

Medlem i Läkarförbundet

”Det blir mycket enklare att lyckas med karriären”

Douglas Sematimba
ST-läkare

Douglas Sematimba vet hur lång resan är till en svensk läkarlegitimation och vad som förenklar vägen dit.

”En bra arbetsmiljö för läkare innebär en patientsäker vård”

Taymaz Foladi
Specialist i allmämedicin

Genom att vara medlem i Läkarförbundet vill Taymaz Foladi förbättra förutsättningarna för läkarna – och samtidigt vården för patienterna.

"Bättre förutsättningar med hjälp av facket"

Victoria Svedung Wettervik
Vikarierande legitimerad underläkare

Forskning, utbildning och lön. Det är några av de frågor som gjorde att Victoria gick med i Läkarförbundet.


Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare