Hoppa till innehåll

Först efter påstötning från förbundet betalades lönen ut

En läkare som hade arbetat för ett bemanningsföretag fick inte betalt, trots upprepade påstötningar. När medlemmen tog kontakt med Läkarförbundet, som i sin tur ringde företaget, blev det fart på processen. Pengarna fanns på kontot inom tre arbetsdagar.

© Bildbyrån - 30426

Sara Altino är ombudsman på Läkarförbundet med expertis inom arbetsliv och juridik. Hon berättar att när medlemmen kontaktade henne hade han i flera veckor legat på bemanningsföretaget för att få ut sin lön.

– Företaget lovade honom gång på gång att ”pengarna kommer på onsdag”, men så hände inget. Samma sak upprepade sig vecka efter vecka, säger hon.

Det fanns ett kontrakt mellan bemanningsföretaget och medlemmen som visade att han hade utfört arbete under tre veckor. Han kunde också visa mejl och meddelanden från en person på företaget som hade lovat att pengarna skulle betalas ut.

– Initialt sade vi till medlemmen att själv ligga på eftersom det var så tydligt att han skulle ha sin utbetalning, säger Sara Altino.

Till slut ringde hon själv företaget och fick först beskedet i växeln att den ansvariga personen hade gått på semester i sex veckor.

– Jag bad att bli kopplad till någon som var på plats och då räckte det med att säga mitt namn och att jag ringde från Sveriges läkarförbund. Jag frågade vederbörande om det rådde någon oklarhet om medlemmen hade rätt till pengarna och så fort jag nämnde ordet ”avtalsbrott” blev det fart på processen. Inom tre arbetsdagar hade medlemmen sina pengar på kontot.

Krävdes ett telefonsamtal från en ombudsman på Läkarförbundet

På frågan om varför det tog en sådan tid med utbetalningen svarar Sara Altino att det naturligtvis går att spekulera i olika anledningar. Medlemmen i fråga har utomeuropeisk bakgrund och hade endast arbetat en kort tid i Sverige. Dessutom pratade han inte perfekt svenska.

– Det går inte att utesluta att företaget hoppades slippa betala eftersom medlemmen hade dålig kännedom om svensk arbetslagstiftning. Det kan också vara så att de ämnade att betala, men att det låg långt ner på deras prioriteringslista. Det är bra att de betalade, men också upprörande att de inte lyssnade alls på läkaren själv, när det bara krävdes ett telefonsamtal från Läkarförbundets sida.

Behöver du fackligt stöd?

Har din arbetsgivare brutit mot kollektivavtalet, någon arbetsrättslig lag eller har det uppstått en arbetsrättslig tvist som ni inte kan lösa? Som yrkesverksam medlem i Läkarförbundet kan du i vissa situationer få juridiskt stöd eller rättshjälp.

Fackförbunden spelar roll

Sara Altino tillägger att det kommer som en överraskning för många utländska läkare vilken betydelse Läkarförbundet och andra fackförbund har på den svenska arbetsmarknaden.

– Den svenska modellen med ett samarbete mellan fackförbund och arbetsgivarorganisationer är unikt för oss. I andra länder, särskilt utanför Europa, är det inte vanligt att fackförbunden har ett sådant inflytande, till exempel över avtal och arbetsmiljö, säger hon.

Om löneutbetalningen inte hade skett skulle det ha inneburit att bemanningsföretaget hade fått betala både lön och ett skadestånd menar Sara Altino.

– Här fanns en sådan tydlig avvikelse mellan vad cheferna hade meddelat skriftlig och att ingenting skedde. Det här är inte första gången något liknande händer, även om det inte hör till de vanligaste ärendena. Främst sysslar vi ju med rådgivning och förhandling, men det är viktigt att vi kunde vara en balanserade kraft i ett sådant här fall också, säger Sara Altino.

Text: Carina Järvenhag


Bli medlem i Läkarförbundet du också

Som medlem i Läkarförbundet får du hjälp och stöd under hela karriären

Kort om den svenska modellen

  • Fackföreningar och arbetsgivarorganisationer förhandlar gemensamt bland annat om löner, anställningsvillkor och arbetsmiljö.
  • Det är det som kallas kollektivavtal och är ett komplement till vad som står i lagen, till exempel om anställningsskydd.
  • 1938 tecknades det första kollektivavtalet av LO och Svenska Arbetsgivarföreningen, SAF, i Saltsjöbaden.

Löneskulden avskrevs tack vare förbundet

En facklig framgång

En läkare fick en felaktig löneutbetalning och arbetsgivaren krävde pengarna tillbaka. Läkarförbundets ombudsman hjälpte medlemmen, som hade handlat i god tro, och skulden avskrevs.

Lokalföreningen gav snabbt stöd vid felaktig avstängning

En facklig framgång

En läkare i Västra Götalandsregionen blev avstängd på felaktiga grunder, men tack vare den lokala läkarföreningen kunde avstängningen av medlemmen snabbt hävas.

Först efter påstötning från förbundet betalades lönen ut

En facklig framgång

En läkare som hade arbetat för ett bemanningsföretag fick inte betalt, trots upprepade påstötningar. När medlemmen tog kontakt med Läkarförbundet, som i sin tur ringde företaget, fanns pengarna på kontot inom tre arbetsdagar.

Tillsammans löste de tvisten

En facklig framgång

En arbetsgivare i Dalarna sade upp en läkare från en chefstjänst utan föregående förhandling. Tack vare det fackliga ombudet och förbundsjuristens gemensamma insats fick arbetsgivaren betala ekonomisk ersättning både till medlemmen och till lokalföreningen.

Regionens beslut hade tvingat privatläkare att slå igen 

En facklig framgång

Region Stockholm beslöt att ta bort ”fria nyttigheter” för sina taxeläkare, men beslutet revs upp efter att Läkarförbundet och Privatläkarföreningen gick in och hjälpte cirka 60 taxeläkare skriva en överklagan. Resultatet får betydelse för läkare i hela landet.

En nybliven läkare fick värdefulla verktyg

Exempel från medlemsrådgivningen

Att vara medlem i Läkarförbundet är en värdefull investering för hela livet. Sara är jurist och ombudsman på Läkarförbundet. Här berättar hon om ett av många exempel på hur vi hjälper alla läkare under hela karriären.

18 månadslöner och extra pensionsavsättning efter lyckad förhandling

En facklig framgång

Efter ett felaktigt omplaceringsbeslut ville arbetsgivaren ge läkaren 12 månadslöner i kompensation. Med hjälp av Läkarförbundets ombudsman förhandlades detta upp till 18 månadslöner och en extra pensionsavsättning.


Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare