Hoppa till innehåll

Tillsammans löste de tvisten

En arbetsgivare i Dalarna sade upp en läkare från en chefstjänst utan föregående förhandling. Medlemmen vände sig till sin lokalförening som i sin tur tog hjälp av en jurist hos Läkarförbundet. Tack vare den här gemensamma insatsen fick arbetsgivaren betala ekonomisk ersättning både till medlemmen och till lokalföreningen.

Ulrika Nyh, förbundsjurist Sveriges läkarförbund

En läkare i Dalarna hade ett drygt år kvar av sitt chefsförordnande när arbetsgivaren plötsligt meddelade att hen inte skulle vara chef längre. Läkaren kontaktade sitt fackliga ombud i lokalföreningen, som följde med på en ”överläggning” med arbetsgivaren.

Men redan här gjorde arbetsgivaren fel, enligt förbundsjurist Ulrika på Läkarförbundet. 

– När det handlar om en sådan här stor förändring i en tjänst ska arbetsgivaren kalla till förhandling. Det räcker inte med att ensidigt meddela att chefstjänsten försvinner på en så kallad överläggning säger hon. 

Brott mot förhandlingsordningen 

Eftersom det återstod ett drygt år av chefsförordnandet hade arbetsgivaren en skyldighet att kalla till MBL-förhandling enligt paragraf 11. I det här läget beslöt sig det lokalfackliga ombudet, Linda, att kontakta Läkarförbundets förbundsjurist för att få mer stöd och hjälp.

– Det här blev en ganska komplicerad juridisk fråga och tanken är också att vi lokalt ska kunna få stöd i juridiska ärenden när det behövs. Ulrika hjälpte oss att kalla till tvisteförhandling och var också med under förhandlingen med arbetsgivaren, säger hon. 

Behöver du fackligt stöd?

Har din arbetsgivare brutit mot kollektivavtalet, någon arbetsrättslig lag eller har det uppstått en arbetsrättslig tvist som ni inte kan lösa? Som yrkesverksam medlem i Läkarförbundet kan du i vissa situationer få juridiskt stöd eller rättshjälp.

Arbetsgivaren förstod att de hade gjort fel 

Ulrika tyckte att det var självklart att kalla till tvisteförhandling eftersom förhandlingsordningen inte hade följts. Uppsägningen av chefstjänsten innebar både en stor förändring i läkarens tjänst och saknade saklig grund, som till exempel arbetsbrist.

– Jag formulerade mig väldigt tydligt i kallelsen till tvisteförhandling för att göra klart för arbetsgivaren att de hade gjort fel. Något som jag tror de själva snabbt blev medvetna om när de förstod att vi hade både kollektivavtalet och lagstiftningen på vår sida. Vi yrkade på skadestånd både för medlemmen och för föreningen. 

Medlemmen fick ersättning för inkomstförlusten 

Tvisteförhandlingen kunde avslutas i enighet eftersom läkaren accepterade att avsluta sitt chefsförordnade i förtid. Hen ville kunna stanna kvar på arbetsplatsen och jobba vidare som läkare.

– Medlemmen fick ersättning för inkomstförlusten under de månader ytterligare som chefsförordnandet skulle ha varit och var nöjd med. Samtidigt fick lokalföreningen ett skadestånd på cirka 20 000 kronor för brott mot förhandlingsordningen. Det är viktigt att som lokal part kunna markera mot arbetsgivaren när det behövs, säger Ulrika. 

På frågan vem en medlem ska kontakta för att få hjälp är svaret att börja med lokalföreningen eller det fackliga ombudet på den egna arbetsplatsen. Om ärendet är ett mer komplicerat individärende kan det med fördel skötas av någon av Läkarförbundet jurister eller ombudsmän.

– Vi kan inte begära att våra lokala fackliga företrädare, som i första hand är läkare, ska ta sig an svåra juridiska förhandlingar. Tillsammans, lokalt och centralt, kan vi åstadkomma mycket för våra medlemmar, avslutar Ulrika.

Text: Carina Järvenhag

Bli medlem i Läkarförbundet du också

Som medlem i Läkarförbundet får du hjälp och stöd under hela karriären

Mer om Läkarförbundet: 

Läkarförbundet har 25 lokalföreningar spridda över hela landet. Som medlem i Läkarförbundet är du också medlem i en lokalförening och i en yrkesförening. Lokalföreningen kan bland annat hjälpa till med frågor om lön, rådgivning inför en anställning och innan du skriver under ett anställningsavtal.

När det handlar om mer komplicerade ärenden som tvister, avstängning eller diskriminering är ombudsmän och jurister på Läkarförbundet redo att hjälpa till. Större lokalföreningar har ofta egna ombudsmän anställda.  

Läs mer om vad som ingår i medlemskapet i Läkarförbundet. 

Vad är MBL?  

Medbestämmandelagen (MBL) och Arbetsmiljölagen (AML) är de lagar som huvudsakligen ger fackförbund inflytande på arbetsplatsen. I MBL finns bland annat bestämmelser om föreningsrätten, det vill säga rätten att vara med i ett fackförbund. Där finns även regler om förhandling och formerna för förhandling, vem som har förhandlingsrätt samt när man ska förhandla.

I MBL finns också den grundläggande bestämmelsen om medbestämmande på arbetsplatsen för de fackliga organisationerna samt arbetsgivarens skyldighet att informera om vad som är på gång inom arbetsplatsen.

Löneskulden avskrevs tack vare förbundet

En facklig framgång

En läkare fick en felaktig löneutbetalning och arbetsgivaren krävde pengarna tillbaka. Läkarförbundets ombudsman hjälpte medlemmen, som hade handlat i god tro, och skulden avskrevs.

Lokalföreningen gav snabbt stöd vid felaktig avstängning

En facklig framgång

En läkare i Västra Götalandsregionen blev avstängd på felaktiga grunder, men tack vare den lokala läkarföreningen kunde avstängningen av medlemmen snabbt hävas.

Först efter påstötning från förbundet betalades lönen ut

En facklig framgång

En läkare som hade arbetat för ett bemanningsföretag fick inte betalt, trots upprepade påstötningar. När medlemmen tog kontakt med Läkarförbundet, som i sin tur ringde företaget, fanns pengarna på kontot inom tre arbetsdagar.

Tillsammans löste de tvisten

En facklig framgång

En arbetsgivare i Dalarna sade upp en läkare från en chefstjänst utan föregående förhandling. Tack vare det fackliga ombudet och förbundsjuristens gemensamma insats fick arbetsgivaren betala ekonomisk ersättning både till medlemmen och till lokalföreningen.

Regionens beslut hade tvingat privatläkare att slå igen 

En facklig framgång

Region Stockholm beslöt att ta bort ”fria nyttigheter” för sina taxeläkare, men beslutet revs upp efter att Läkarförbundet och Privatläkarföreningen gick in och hjälpte cirka 60 taxeläkare skriva en överklagan. Resultatet får betydelse för läkare i hela landet.

En nybliven läkare fick värdefulla verktyg

Exempel från medlemsrådgivningen

Att vara medlem i Läkarförbundet är en värdefull investering för hela livet. Sara är jurist och ombudsman på Läkarförbundet. Här berättar hon om ett av många exempel på hur vi hjälper alla läkare under hela karriären.

18 månadslöner och extra pensionsavsättning efter lyckad förhandling

En facklig framgång

Efter ett felaktigt omplaceringsbeslut ville arbetsgivaren ge läkaren 12 månadslöner i kompensation. Med hjälp av Läkarförbundets ombudsman förhandlades detta upp till 18 månadslöner och en extra pensionsavsättning.


Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare