Hoppa till innehåll

Medlem fick 18 månadslöner och extra pensionsavsättning efter lyckad förhandling

Efter ett felaktigt omplaceringsbeslut ville arbetsgivaren ge läkaren 12 månadslöner i kompensation. Med hjälp av Läkarförbundets ombudsman förhandlades detta upp till 18 månadslöner och en extra pensionsavsättning.

En läkare med lång karriär som specialist bakom sig hade efter en IVO-anmälan blivit omplacerad med förändrade arbetsuppgifter. Medlemmen ansåg att detta var gjort på felaktiga grunder och hörde av sig till sin lokala läkarförening.

En lokal förhandling hölls mellan arbetstagare och arbetsgivare, som slutade i oenighet. I samråd med Läkarförbundet begärdes då en central förhandling.

– När en arbetsrättslig tvist hamnar på central nivå får du som medlem stöd av Läkarförbundets ombudsmän eller jurister. På central nivå är det vi som förhandlar med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för att hitta en lösning mellan dig och din arbetsgivare, säger Martin Ekdal, ombudsman på Sveriges läkarförbund.

Frågan i det här fallet var om arbetsgivaren hade rätt att genomföra en icke tidsbegränsad omplacering på grund av en IVO-anmälan som fortfarande var under behandling och svaret är tydligt – nej, det är en oprövad fråga.

När det är skarpt läge backar vi dig som medlem

Läkarförbundet bedömde att ett omplaceringsbeslut av det här slaget är mot reglerna. Åtgärden likställdes med ett avsked och medlemmens ombudsman förde fram tydliga argument till arbetsgivarparten SKR. I det här fallet kunde Läkarförbundet förhandla fram en tillräckligt bra helhetslösning som accepterades av såväl medlemmen som av arbetsgivaren.

– Anställningen avslutades och vår medlem fick 18 månadslöner och extra pensionsavsättning. Vår bedömning var att en domstolsförhandling inte skulle bli mer positivt för medlemmen och rekommendation blev därför att lämna den centrala förhandlingen i enighet, säger Martin Ekdal.

Om du redan är medlem kan du kontakta Martin eller någon annan på Medlemsrådgivningen, telefon: 08-790 35 10 eller mejl: medlemsradgivningen@slf.se.

För att få individuellt stöd måste du varit yrkesverksam medlem i Läkarförbundet i minst sex månader. Läs mer om individuellt stöd.

Medlem i Läkarförbundet

”Det blir mycket enklare att lyckas med karriären”

Douglas Sematimba
AT-läkare

Douglas Sematimba vet hur lång resan är till en svensk läkarlegitimation och vad som förenklar vägen dit.

”En bra arbetsmiljö för läkare innebär en patientsäker vård”

Taymaz Foladi
ST-läkare

Genom att vara medlem i Läkarförbundet vill Taymaz Foladi förbättra förutsättningarna för läkarna – och samtidigt vården för patienterna.

"Bättre förutsättningar med hjälp av facket"

Victoria Jansson
AT-läkare

Forskning, utbildning och lön. Det är några av de frågor som gjort att Victoria Jansson valt att gå med i Läkarförbundet.

"Tillsammans blir vi starkare än summan av var och en"

Björn Zackrisson
Egenföretagare

Björn Zackrisson tycker att det är viktigt med mångfald av verksamheter inom vården och anser att privatvården kompletterar den offentliga vården genom hög tillgänglighet, effektivitet och kontinuitet.

En nybliven läkare fick värdefulla verktyg

Exempel från medlemsrådgivningen

Att vara medlem i Läkarförbundet är en värdefull investering för hela livet. Sara Altino är jurist och ombudsman på Läkarförbundet. Här berättar hon om ett av många exempel på hur vi hjälper alla läkare under hela karriären.

18 månadslöner och extra pensionsavsättning efter lyckad förhandling

Exempel från medlemsrådgivningen

Efter ett felaktigt omplaceringsbeslut ville arbetsgivaren ge läkaren 12 månadslöner i kompensation. Med hjälp av Läkarförbundets ombudsman förhandlades detta upp till 18 månadslöner och en extra pensionsavsättning.


Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar