Hoppa till innehåll
Nyheter
Gotland får dispens för dygnsvila

Gotland får dispens för dygnsvila

Gotland är den första regionen som får dispens för de nya reglerna kring dygnsvila. Läkare inom två verksamheter vid Visby lasarett beviljas undantag. Bristen på läkare på ön är ett viktigt skäl till beslutet.
Nyhet

Den nyinrättade Arbetstidsnämnden där Läkarförbundet är representerat har beviljat Region Gotlands ansökan om dispens från de nya reglerna för dygnsvila för läkare vid Anestesi/Operation/IVA och Gynekologi/Obstetrik på Visby lasarett. Inom de olika verksamheterna är antalet läkare idag för lågt i relation till behovet.  
Dispensen innebär att den högsta tillåtna sammanlagda arbetstiden är 24 timmar. Andelen jour utökas också. Undantaget från reglerna om dygnsvila gäller mellan 1 februari 2024 och 31 januari 2025, och förutsätter ett arbete med omställning till de nya bestämmelserna. 

– Att Region Gotland får dispens visar att systemet fungerar. I höstas lovade vi medlemmarna att vi inte kommer att släppa den här frågan, att vi ska se till att det blir så bra som möjligt för läkare och patienter. Regioner som har goda skäl ska få dispens för att kunna anpassa sin verksamhet, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande för Läkarförbundet.   

Läkarförbundet var det sista fackförbundet som skrev på avtalet om dygnsvila med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). En viktig anledning var att förbundet såg att läkare i vissa regioner kommer att behöva undantas från reglerna.  

– Om frågan om läkarnas arbetstid skulle avgjorts genom lagstiftning skulle Läkarförbundet ha haft väldigt lite att säga till om. Därför har det varit viktigt för oss att lösa detta förhandlingsvägen tillsammans med SKR, säger Sofia Rydgren Stale. 

Kort om de nya reglerna för läkarnas dygnsvila:  

Det nya avtalet innebär i korthet att läkare som går jour eller jobbar långa arbetspass måste få 11 timmars sammanhängande vila efter varje arbetspass och att de som jobbar extra långa arbetspass (arbete + jour) ska vila i lika många timmar som de precis har jobbat, direkt efter arbetspasset. 

De nya reglerna införs på uppmaning av EU kommissionen som har sett att kollektivavtalet för personal som jobbar i kommuner och regioner inte följer EU:s arbetstidslagstiftning. Arbetsmarknadsdepartementet gav parterna, facken och arbetsgivaren SKR i uppgift att lösa frågan gemensamt – annars skulle arbetstidsfrågan regleras genom lagstiftning i stället för kollektivavtal. 

Nödvändiga undantag för vissa läkargrupper 

Läkarförbundet tycker att det är bra att medlemmarna får vila och återhämtning direkt efter avslutat pass. Forskning visar att bäst återhämtning ges om vilan ligger i direkt anslutning till arbetspasset. Men förbundet ser samtidigt att det finns delar av läkarkåren som helt enkelt inte har möjlighet att ta ut 11 timmars vila per dygn, till exempel läkare inom internationella flygtransporter, transplantationsläkare eller specialistläkare utanför storstäderna. 

Därför krävde Läkarförbundet i diskussionerna med SKR att vissa läkargrupper undantas från de nya reglerna. Förbundet och arbetsgivaren beslutade också att läkarna och arbetsgivarna behöver mer tid innan de nya reglerna införs.  De nya reglerna med särskilda undantag för vissa läkargrupper börjat gälla först den 1 februari 2024 för alla läkare. För Kommunal och Vårdförbundets medlemmar trädde förändringarna i kraft 1 oktober 2023. 


Fler nyheter


3 frågor om det nya kollektivavtalet med Sofia Rydgren Stale 

Läkarförbundet skrev på ett nytt kollektivavtal strax innan påsk. Men de två andra facken i vården, Kommunal och Vårdförbundet har inte skrivit på än trots att vi hade samma deadline. De har även varslat om stridsåtgärder, dvs strejk. Här svarar …
Nyheter

Avtalspodd: Det finns ett nytt kollektivavtal!

Avtalspodd om läkarnas nya kollektivavtal som blev klart precis innan påsk. Hur gick förhandlingarna? Rätt trögt berättar Sofia Rydgren Stale, ordförande i Läkarförbundet.
Nyheter

Nytt avtal klart för läkare i regioner och kommuner

Läkarförbundet och SKR/Sobona har kommit överens om ett nytt avtal som reglerar villkoren för läkare anställda i regioner och kommuner. Avtalet löper på ett år och ger läkarna lägst 3,3 procent i kollektiv löneökning.
Nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare