Hoppa till innehåll
Nyheter
Kompensation för övertid viktigt yrkande i avtalsrörelsen 

Kompensation för övertid viktigt yrkande i avtalsrörelsen 

Vilka villkor som ska gälla vid övertidsarbete regleras i kollektivavtal eller i anställningsavtal. Många läkare får inget val när de skriver på sitt anställningsavtal, utan förväntas avstå kompensation för sin övertid. Detta är ett stort problem tycker Läkarförbundet och yrkar därför på att enskilda överenskommelser om att skriva bort övertiden ska vara tidsbegränsade.
Nyhet

Övertid kan betalas i pengar eller kompensationsledighet. Vilket av alternativen arbetsgivaren tillämpar regleras i kollektivavtalet eller så bestäms det i anställningsavtalet. Det finns ingen lagstiftning som reglerar ersättning för övertidsarbete.  

Läkare har rätt till kompensation så snart de arbetar mer än vad som står i anställningsavtalet, eller utöver den ordinarie arbetstiden. Ersättningen kan betalas ut i pengar eller genom kompensationsledighet. Arbetet måste dock vara beordrat av arbetsgivaren, men om det inte finns någon chef tillhands som kan beordra övertiden blir det övertid om det godkänns i efterhand.  

I många fall lägger arbetsgivarna fram förslag på anställningsavtal där rätt till övertidskompensation inte ingår. Konsekvensen blir att läkare går miste om ersättning.  

I avtalsrörelsen yrkar Läkarförbundet på att överenskommelser mellan en enskild läkare och arbetsgivaren om övertidsarbete ska vara tidsbegränsade till högst ett år. Förbundet yrkar också på att de ska innehålla en uppskattad mängd övertidsarbete, att det belopp av månadslönen som kan kopplas till överenskommelsen anges och att lokala parter ska följa upp villkoren i samband med den årliga översynen.  

Sveriges läkarförbund, fackförbundet för läkare
Just nu sitter Läkarförbundet i förhandlingar om läkarnas som nya kollektivavtal. Alla läkare som jobbar i regioner eller kommuner berörs. Nuvarande avtal går ut 31 mars 2024.

Fler nyheter


Etik på agendan under WMA-möte

I förra veckan höll World Medical Association (WMA) sitt årliga rådsmöte. Översynen av WMA:s Helsingforsdeklaration om etiska principer för medicinsk forskning fick stort utrymme under mötet. Flera resolutioner antogs också – en om den humanitära krisen i Gaza.
Nyheter


Vårbudgeten: Läkarförbundet efterlyser långsiktighet

Idag presenterade regeringen sin vårbudget med justeringar för året. För några veckor sedan offentliggjordes att regionerna får 6 miljarder för att undvika uppsägningar av vårdpersonal. Läkarförbundet efterlyser en mer långsiktig styrning av svensk sjukvård.
Nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Kompensation för övertid viktigt yrkande i avtalsrörelsen