Hoppa till innehåll
Nyheter
Läkarna måste orka – även under 2021

Läkarna måste orka – även under 2021

En ny undersökning med 2584 svarande läkare visar att hälften inte får tillräcklig vila och återhämtning för att klara jobb och privatliv under pandemin. Vi ser tydliga tecken på att detta är ännu värre bland läkare som vårdar Covidpatienter på sjukhusen. Bristen på återhämtning och vila går ut över vården och patienterna.

Nyhet

– Jag är orolig för hur läkarna ska orka 2021. Regionerna måste arbeta hårdare för att säkerställa att läkare får den vila och återhämtning de behöver. Annars riskerar vi att se en ökning av antalet sjukskrivna och utmattade bland läkare lagom till att vården ska ta tag i vårdskulden, säger Sofia Rydgren Stale ordförande i Läkarförbundet

Undersökningen som är gjord bland läkarförbundets medlemmar visar även att 85 procent av läkarna känner stress kopplat till jobbet, närmare hälften av läkarna uppger att stressnivån har ökat under pandemin. 40 procent av läkarna uppger att de arbetar mer till följd av pandemin.

Krislägesavtalet som är aktiverat i de stora regionerna kan vara nödvändigt men det gör att redan utarbetad personal måste jobba ännu hårdare. Om de inte får vila så riskerar vi att se allvarliga effekter på läkarnas hälsa, säger Sofia Rydgren Stale

95 procent av de tillfrågade läkarna är oroliga för vårdskulden; det vill säga uppskjutna operationer, läkarbesök som kommer att behöva betas av när pandemin avtar.

Bland läkare anställda i privat sektor uppger 88 procent att de inte fått frågan om att bli utlånad till annan arbetsgivare under pandemin.

– Det är viktigt att alla hjälps åt och att dialogen mellan privata arbetsgivare och regionerna fördjupas. Det är oroande att så få läkare i privat sektor har fått frågan om att hjälpa till under pandemin, säger Sofia Rydgren Stale.

Nu behövs ett ökat statligt ansvar för att hantera vårdskulden

Läkarförbundet vill se:

  • Ökad nationell styrning och samordning av väsentliga funktioner inom hälso-och sjukvården. Staten bör ta ansvar för en nationell väntelista, nationell dimensionering av vårdplatser och nationell samordning av läkares utbildningstjänster.
  • En primärvårdsreform med en fast och namngiven läkare. Varje läkare ska ha ett listningstak. För att möjliggöra detta vill vi se fler utbildade specialister i allmänmedicin och fler små verksamheter drivna i egen regi.
  • Fler läkare som chefer på alla nivåer inom hälso- och sjukvården. Det är en fråga om medborgarnas tillit till hälso- och sjukvården såväl som patientsäkerhet.

Läs mer om vårdskulden


Om undersökningen

2584 av Läkarförbundets yrkesaktiva medlemmar har svarat på frågorna efter fråga via e-post. 376 av dessa uppger att de arbetar i privat sektor. Panelen består totalt av nästan 7000 läkare och är självrekryterad bland förbundets medlemmar och är i stort representativt för medlemskåren vad gäller ålder, kön, geografisk representativitet. Alla specialiteter och stadier av karriären, också pensionerade läkare. Ej yrkesaktiva är bortsorterade i redovisningen av dessa svar.


Fler nyheter


Etik på agendan under WMA-möte

I förra veckan höll World Medical Association (WMA) sitt årliga rådsmöte. Översynen av WMA:s Helsingforsdeklaration om etiska principer för medicinsk forskning fick stort utrymme under mötet. Flera resolutioner antogs också – en om den humanitära krisen i Gaza.
Nyheter


Vårbudgeten: Läkarförbundet efterlyser långsiktighet

Idag presenterade regeringen sin vårbudget med justeringar för året. För några veckor sedan offentliggjordes att regionerna får 6 miljarder för att undvika uppsägningar av vårdpersonal. Läkarförbundet efterlyser en mer långsiktig styrning av svensk sjukvård.
Nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare