Hoppa till innehåll
Nyheter
Sammanfattning från fullmäktige 2022

Sammanfattning från fullmäktige 2022

Läkarförbundet har fullmäktige varje år för att fatta beslut om inriktningen för arbetet det kommande året. I år hölls det den 9–10 november.
Nyhet
Foto: Liisa Eelsoo

Alla delföreningar och medlemmar kan skicka in motioner med förslag om hur förbundet ska bedriva sin verksamhet och styrelsen lämnar sina förslag i propositioner. Delegaterna på fullmäktige utses av lokalföreningar, yrkesföreningar och SLF Student.

Det är också fullmäktige som väljer vilka som ska sitta i styrelsen och ha andra förtroendeuppdrag. Du kan läsa mer om den nya styrelsen här.

Här är några av alla bifallna yrkanden

Läkarförbundet ska inom Läkares ställning och villkor

 • redovisa konsekvenserna av en förkortad veckoarbetstid för läkare med och utan jour och beredskap
 • Utreda konkreta lösningar för att förbättra tryggheten för läkare som utsätts för hot och våld i sin yrkesutövning
 • utreda möjligheten att dölja hela eller delar av journalkopian som är tillgänglig för patienten via 1177.se
 • undersöka hur föräldraledighet påverkar löneutvecklingen för läkare

Läkarförbundet ska inom Sjukvårdspolitik

 • arbeta för att ett system tas fram för individuell registrering av fortbildning
 • verka för att patienter med privata sjukvårdsförsäkringar inte prioriteras före andra patienter med större medicinska behov, och verka för en reglering av verksamheter som bedriver vård finansierad helt eller delvis av privata sjukvårdsförsäkringar  
 • utreda hur task shifting påverkar patientsäkerhet, arbetsmiljö och läkares kompetensutveckling
 • verka för att tydliggöra medicinskt ansvar då verksamhetschefen inte är läkare

Fler nyheter


Läkare nekas graviditetspenning – mer än dubbelt så ofta

Trenden är tydlig - läkare som ansöker om graviditetspenning på grund av nedsatt arbetsförmåga får avslag mer än dubbelt så ofta som andra yrkeskategorier. Det visar statistik som Sjukhusläkaren låtit hämta från Försäkringskassan.
Nyheter


SYLFs AT-ranking 2023

Sveriges Yngre Läkares Förening, SYLF, har släppt sin årliga rapport om AT läkarnas arbetsvillkor. De har också rankat Sveriges alla sjukhus som anställer AT-läkare.
Nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare