Hoppa till innehåll
Nyheter
Se den tredje filmen i serien ”Det här gör Läkarförbundet för dig!”

Se den tredje filmen i serien ”Det här gör Läkarförbundet för dig!”

Sveriges läkarförbund är ett professions- och fackförbund för alla läkare under hela karriären. Men vad gör Läkarförbundet lokalt?

Nyhet

Den tredje filmen speglar det lokala och medlemsnära arbetet som sker genom förbundets 25 lokalföreningar. Hampus och Paula tar dig med bakom kulisserna hos Örebro läns läkarförening och visar hur de gör skillnad för sina medlemmar.

Se de andra filmerna i serien och läs mer om vad Läkarförbundet gör för dig

Filmen är den tredje i ordningen som gör nedslag i Läkarförbundets verksamhet och visar upp vad Läkarförbundet kan erbjuda sina medlemmar. Tidigare filmer lyfter fram den individuella medlemsrådgivningen och Läkarförbundets framgångsrika påverkansarbete, som gynnar både den enskilde medlemmen, men också läkarkåren i stort och utvecklingen av svensk hälso- och sjukvård.

 


Fler nyheter


Avtalskonferens!

23 maj träffades Läkarförbundets lokalföreningar digitalt och på plats för att i detalj gå igenom det nya kollektivavtalet med SKR. Eftersom avtalet är ettårigt handlade många av diskussionerna både om det nya avtalet och hur förbundet ska lägga upp strategin …
Läkaravtal 2024

Fler läkare söker sig utomlands

I en artikel i Läkartidningen kommenterar Sofia Rydgren Stale rapporterna om att fler läkare ansöker om att få arbeta i andra länder.
Nyheter

Nu börjar förberedelserna för nästa avtalsrörelse 

Nyligen träffades Läkarförbundets förhandlingsdelegation för att utvärdera det nya avtalet och påbörja nästa avtalsrörelse. Avtalet är ettårigt och redan i höst ska förbundet lämna över nya yrkanden till SKR. Samtidigt förhandlas nu lokala avtal fram i regionerna. 
Läkaravtal 2024
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Se den tredje filmen i serien ”Det här gör Läkarförbundet för dig!”