Hoppa till innehåll
Nyheter
WMA antog resolutioner om covid-19

WMA antog resolutioner om covid-19

World Medical Association, WMA, höll i förra veckan sitt årliga General assembly-möte. Denna gång i digital form.
Nyhet
Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande 2014-2020, deltar digitalt i WMAs General assembly-möte

WMA består av läkarorganisationer från omkring 115 länder och har medicinsk etik och hälsorelaterade mänskliga rättigheter som huvudfokus. Svenska delegater vid General assembly 2020 var Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren och Torsten Mossberg, ordförande i Läkarförbundets Etik- och ansvarsråd.

Den pågående pandemin fick stort utrymme under mötet. Det antogs två resolutioner om covid-19; en om rättvis global fördelning av kommande vaccin och en till stöd för läkares arbete under pandemin. Den senare uppmanar bland annat till adekvat finansiering av hälso- och sjukvården, tillhandahållande av tillräcklig skyddsutrustning och till att covid-19 ska kunna betraktas som en arbetssjukdom. Under General assembly 2020 hölls en tyst minut för de läkare i världen som avlidit i kampen mot viruset.

Vid mötet antogs och reviderades policies om exempelvis stamcellsforskning, genterapi, organhandel, tillgång till smärtbehandling och läkares skyldighet att dokumentera tortyr. Vidare antogs en uppdaterad version av WMA Declaration of Oslo on social determinants of health. Sveriges läkarförbund ansvarade för översynen av denna viktiga deklaration om sociala bestämningsfaktorer för hälsa. General assembly antog också en resolution till stöd för turkiska läkarförbundet, som är hårt ansatt av turkiska regeringen. Alla antagna policies finns på WMAs webbplats.

Under General assembly utsågs Heidi Stensmyren till president för WMA 2021-2022.


Fler nyheterLäkarförbundet välkomnar utredning av ALF-avtalet

Vårt påverkansarbete gör skillnad! I vintras lämnade vi över en rapport om forskande läkares villkor till utbildningsminister Mats Persson. Nu har regeringen tillsatt en utredning gällande ALF-avtalet. Det efter att både Läkarförbundet och Vetenskapsrådet uttryckt missnöje med nuvarande avtal som …
Nyheter

Hurra för kollektivavtalet!

17 mars firar vi kollektivavtalets dag! Visste du att vi är mitt uppe i förberedelser för nästa avtalsrörelse?
Nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare