Hoppa till innehåll
Kalender Möten
Svenska Privatläkarföreningens fullmäktigemöte 2023

Svenska Privatläkarföreningens fullmäktigemöte 2023

Svenska Privatläkarföreningens fullmäktigemöte kommer efter goda erfarenheter återigen att hållas som ett digitalt möte.

Tid: Lördag den 1/4 – 2023 kl. 09.00
Plats: Föreningen planerar för ett digitalt möte via Zoom.

SPLF kallar härmed till fullmäktigemöte. Enligt föreningens stadgar äger även andra föreningsmedlemmar rätt att närvara och yttra sig vid mötet, men endast av lokalförening utsedd delegat eller dennes suppleant äger rösträtt. Motioner väckta av lokalföreningarna skall vara kansliet tillhanda senast två månader före mötet, dvs den 1/2 2022. Motioner skickas till BOX 5610, 11486 Stockholm eller till johnny.gustafsson@slf.se.


Kontaktperson

  1. Johnny Wass
    Kanslisekreterare SPLF & Styrelseledamot SPLSAB
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare