fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

SISTA CHANSEN, LÖNEENKÄTEN STÄNGER 31/1

Svara på löneenkäten!

Var med och gör skillnad. Ju fler som svarar desto bättre lönestatistik för alla medlemmar. Om du fått din lön reviderad efter lönerevisionen 2020 – uppdatera med din nya lön!
SISTA CHANSEN, LÖNEENKÄTEN STÄNGER 31/1
Svara på löneenkäten!
Läs mer

SKR ger ensidig rekommendation till regionerna om digital vård!

Läkarförbundet, Fysioterapeuterna och SKR fick ett uppdrag av regeringen att komma överens om nivån på ersättning för digital vård inom LOL genom en ny tillfällig förordning som gäller året ut. Vi har förhandlat intensivt och Läkarförbundet har argumenterat för att jämställa verksamhet på taxan med motsvarande verksamhet inom vårdval där flera regioner gett ersättning som är i nivå med den för fysiska besök. Regionerna i Sörmland och Västra Götaland ger sedan tidigare taxeläkare ersättning som om det var fysiska besök när ett digitalt besök ersatt ett vanligt besök.

SKR anser att erfarna specialister med oftast lång kontakt med patienterna och hög kontinuitet är att jämföra med ”nätläkare” och har enbart erbjudit den nivån och varit helt ointresserade av någon egentlig förhandling. De har inte lyssnat på några argument från vår sida som att taxeläkare har högre kompetens än vad ”nätläkare” vanligen erbjuder och att vi kan ge möjlighet för fortsatt kontinuitet till ofta äldre patienter och andra riskgrupper som har behov att träffa sin vanliga läkare. Patienterna vill besöka den läkare som de vet känner till deras problematik och behov, som de har förtroende för. Som så många gånger har framhållits är det än mer viktigt under en samhällskris att utsatta grupper kan fortsätta att upprätthålla kontakter där de upplever stabilitet och trygghet. För vissa äldre kan kontakten med läkaren vara en av få relationer som skapar just denna trygghet.

SKR har heller ingen förståelse för att en förordning som bara gäller sex månader inte är att jämföra med en kontinuerlig verksamhet med kontakter via internet. Det är förenat med kostnader och ställer krav på omställning av mottagningen. Mottagningarna är idag anpassade för fysisk vård. Dessa kvarstår och ska fungera även efter epidemin.  Man har därmed stora fasta kostnader som man inte har om man har en verksamhet inriktad på digital vård. Det är förenat med kostnader att starta digitala vårdmöjligheter och det är kostnader där man bara kommer att få ersättning en kort tid eftersom förordningens tillägg bara gäller året ut.

SKR har alltså lämnat förhandlingarna och ger en ensidig rekommendation till regionerna. SPLF och Läkarförbundet anser att den nivå som föreslås är alldeles för låg. Nu återstår för regionerna att fatta beslut. Enligt förordningen är det regionen som tecknar avtal med varje enskild vårdgivare. Det finns alltså inga hinder för en region att ge bättre ersättning än den av SKR föreslagna. De läkare som är intresserade av att ge vård via nätet kan alltså kontakta sin region och begära ett avtal. SPLF har kontakt med flera företag som kan erbjuda digitala verktyg som uppfyller kraven som kan finnas för den här typen av besök. Vi återkommer om det nästa vecka.

Sven Söderberg

Ordförande Svenska Privatläkarföreningen

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.