Hoppa till innehåll
Nyheter
Ordförande har ordet – Maj 2023

Ordförande har ordet – Maj 2023

Våren har varit omväxlande här i södra Sverige men mest kall. Senaste dagarna har den dock fullkomligt exploderat. Utanför vår op-sal har vi Turkisk Hassel, dessa träd hade inte de minsta antydningar till löv för 1v sedan. På 3 dagar så har de utvecklats helt och är nu utslagna och gröna, så sommaren är nu på antåg i rask takt.
Nyhet
Nyhetsbrev

Utveckling av taxan

Lika raskt går det inte med utvecklingen av taxan. Som ni vet så har ju SKR, fysioterapeuterna och vi (SPLF/SLF) allt sedan januari 2021 suttit i möten och gemensamt tagit fram ett förslag, NSS, som vi skickade in till socialdepartementet för c:a 2 år sedan. Trots påstötningar och partsgemensamma framställningar så har inget skett. Förra våren fick Åsa Himmelsköld (ÅH) i uppdrag av Lena Hallengren att utreda Anna Nergårdhs förslag 2, Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet. ÅH avslutar sitt uppdrag den 15 maj enligt plan. Då överlämnas utredningen till Socialdepartementet.

Utredningen är en så kallad bokstavsutredning, det innebär att den inte per automatik går ut på remiss, även innehållet är höljt i dunkel, så trots att vi suttit i flera möten med ÅH så vet vi inte vad och vilka slutsatser samt förslag som kommer att skickas in till socialdepartementet idag. Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag som skapar förutsättningar för att den nationella taxan ska kunna avvecklas och/eller ersättas.

SPLF/SLF, SKR och Fysioterapeuterna kommer på olika sätt uppmärksamma departementet om vikten av en skyndsam handläggning av utredningens underlag i samband med att utredningen nu avslutats. Det är utomordentligt viktigt att vi kan få vara med och slutföra processen.

Styrelsen

Vi har haft ett digitalt styrelsemöte i SPLF sedan vårt fullmäktige och som ni vet så avgick vår kassör David Jörgensen, han har gjort ett gediget arbete under åren och blivit vederbörligen avtackad. Han har nu fått Fredrik Landström som god efterträdare. Vi har även en ny styrelseledamot, Felix Cullin, ögonläkare på LOL från Blekinge som vi hälsar varmt välkommen i styrelsen.

Vi fortsätter med digitala möten i styrelsearbetet, undantaget vårt internat samt representantskap (digitalt för medlemmarna och analogt för styrelsen). Fullmäktige 2024 blir ju också analogt för oss alla.

Regionerna

Nu över till något betydligt tråkigare. Tyvärr så mattas inte regionerna i sina ansträngningar att få bort oss LOL läkare med varje tillbuds stående medel.

Region Stockholm utmärker sig som vanligt och leder stort i jumboligan. Senaste bytet är 3 stycken neurologer. Vi får även in illavarslande nyheter från region Uppsala som är på krigsstigen.

Liksom Röde Baronen under 1:a världskriget satte upp ett överkorsat flygplan på sin rödmålade Fokker Dr 1 för varje fiende som han skjutit ned (80 ) så finns ett illasinnat rykte som påstår att ”tjänste-hen” på regionerna sätter upp en överkorsad LOL läkare på sina portföljer. Oklart om det också delas ut någon slags gratifikation till den som eliminerat flest taxe-läkare vid slutet av året…

Vi ger dock inte upp utan fortsätter att försöka påverka våra politiker och idka lobbingarbete i alla led liksom ”Gutta cavat lapidem” droppen som urholkar stenen.


Fler nyheter


SPLF - Nyhetsbrev november 2023

Senhöst med rena vintertoner är närvarande även i södra Sverige. Det är mörkt, kallt och blött men än så länge snöfritt. Lika ogästvänligt som vårt väder ter sig blir omvärlden allt mer kaotisk. Ryssland och Putins angreppskrig på Ukraina har …
Nyhetsbrev

Repskapsmöte / Medlemsmöte lördagen den 2 december 2023 kl. 09

Svenska Privatläkarföreningen bjuder in alla medlemmar till digitalt medlemsmöte/repskapsmöte. I år är gästföreläsare Johan Lundbäck som kommer att tala om privat vård. Alla medlemmar är välkomna att delta. Programmet ser…
Övriga nyheter

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare