Hoppa till innehåll
Visar 11 – 20 av totalt 95 publikationer

Nationell modell för Ledarskaps-ST

Författare: Sveriges läkarförbund
En viktig fråga för Sveriges läkarförbund är att fler läkare ska vilja bli chefer och ledare. Hälso- och sjukvården bör i större utsträckning ledas av chefer och ledare med en hög medicinsk kompetens. Sjukvårdens resultat påverkas dessutom mer positivt när …

Handlingsplan mot diskriminering

Författare: Sveriges läkarförbund
Det finns ett flertal olika lagar i arbetslivet som utgör skydd för arbetstagare mot diskriminering, kränkande behandling och missgynnande.

Läkarförbundets reformagenda post-covid

Författare: Sveriges läkarförbund
Pandemin har tydliggjort brister i den svenska modellen för hälso- och sjukvården: otillräcklig beredskap, en dysfunktionell ansvarsfördelning mellan olika beslutsnivåer, en ojämlik vård och avsaknad av medicinsk kompetens på rätt nivåer. Nu krävs ett omtag för svensk hälso- och sjukvård. …

Ledarskaps-ST En nationell kartläggning

Författare: Sveriges läkarförbund
En viktig fråga för Sveriges Läkarförbund är att fler läkare ska vilja bli chefer och ledare. Hälso- och sjukvården ska ledas av chefer och ledare med en hög medicinsk kompetens. Läkare som har det högsta medicinska ansvaret och samtidigt besitter …

Kompetensförsörjningspolicy

Författare: Sveriges läkarförbund
Förutsättningar för en kompetensförsörjning i balans För att nå målet om en god och jämlik vård i hela landet behöver vi säkra den framtida kompetensförsörjningen av specialistläkare. Bristen på specialistläkare har genomsyrat svensk hälso- och sjukvård under lång tid och …

Avtalet försäkrar 2019

Författare: OFR
Avtalet försäkrar beskriver de försäkringar som gäller för anställda hos kommun, landsting/region, Svenska kyrkan eller annan arbetsgivare som har kommunalt reglerade anställningsvillor. Försäkringar som tas upp är: Avtalsgruppslivsförsäkring (AGS-KL) Avgiftsbefrielseförsäkring Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL) Tjänstegrupplivförsäkring (TGL-K) KollektivAvtalad Pension (KAP-KL) Omställningsavtal …
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare