Hoppa till innehåll
Visar 61 – 70 av totalt 93 publikationer

Physicians role in the management and leadership of health care

Författare: Karolinska Institutet
Rapporten kartlägger och analyserar den vetenskapliga litteraturen om läkares roll för ledning av och ledarskap i hälso- och sjukvården. 220 publicerade rön gällande de organisatoriska effekterna av läkares ledarskap har granskats och hinder och möjligheter för ett ökat läkarengagemang har …

Läkarfakta 2016

Författare: Sveriges läkarförbund
Statistik över medlemmar i Sveriges läkarförbund.

Rekryteringsbroschyr

Författare: Sveriges läkarförbund
Läkarförbundet talar för medlemmarnas intressen. Ju fler vi är, desto tyngre väger vår röst. Hur breddar vi vår bas och värvar nya medlemmar? Att företräda en stor del av läkarkåren är viktigt. Det ger tyngd i förhandlingar och trovärdighet och …

Rekommendationer för allmänna kompetenser i ST

Författare: Sveriges läkarförbund
Läkarförbundets rekommendationer utifrån Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkares specialiseringstjänstgöring (SOSFS 2015:8)

Arbete efter 65 års ålder

Författare: Sveriges läkarförbund
En sammanställning av vad som gäller vid arbete efter 65 års ålder – både arbetsrättsligt, angående pension och försäkringar.

About SMA and application

Författare: Sveriges Läkarförbund
Short information about Swedish Medical Association and an application form.
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare