Hoppa till innehåll
Visar 71 – 80 av totalt 85 publikationer

Utskrivningsklara patienter

Författare: Sveriges Läkarförbund
Läkarförbundet anser att vård ska ges på rätt vårdnivå. Ett stort problem är att många patienter – ofta sköra, äldre personer – tvingas ligga på sjukhus för länge. Det innebär sämre vård, livskvalitet och trygghet. En effektivare utskrivningsprocess skulle frigöra …

Det ska vara lätt att göra rätt!

Författare: Sveriges Läkarförbund
Folkhälsopolitiskt program. Läkarförbundets politik för att främja hälsa och förebygga ohälsa.

ST i en föränderlig sjukvård

Författare: Sveriges läkarförbund
Denna rapport är resultatet av ett utredningsarbete som Läkarförbundet initierade hösten 2013 och genomfört under 2014. Förbundet har kartlagt hur förutsättningarna för läkares ST- tjänstgöring påverkas av pågående förändringar i sjukvårdsstrukturen. Särskild uppmärksamhet har ägnats åt införandet av vårdval i …

Varför kan inte doktorn komma?

Författare: Sveriges Läkarförbund
En väl fungerande äldrevård måste utgå från de behov som varje individ har. Läkarförbundet anser att äldrevården måste förbättras, bland annat genom mer läkartid i de sköra äldres vård. Läkarförbundet bidrar till utformningen av vården på ett konstruktivt sätt. Mer …

Flexibel arbetstid

Författare: Sveriges läkarförbund
Med flexibel arbetstid, flextid, avses ett system för hur den ordinarie arbetstiden kan fullgöras.

Råd kring inspelning och fotografering vid läkarbesök

Författare: Sveriges läkarförbund
Med dagens teknik kan inspelningar snabbt spridas på sociala medier. Det skapar nya frågor kring integritet och betydelsen av gott förtroende i relationen mellan läkare och patient.

Medicin med det samma

Författare: Sveriges Läkarförbund
Läkarförbundet är positivt till vårdgarantin om den stöder de grundläggande principer som svensk sjukvård vilar på: allas lika värde och lika rätt till sjukvård. Den som har störst behov av hälso- och sjukvård ska ges företräde. De medicinska prioriteringarna är …

Working in Sweden

Författare: Sveriges Läkarförbund
Information for doctors from EU/EEA countries
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar