Hoppa till innehåll

Vår medlemsrådgivning och medlemsservice håller stängt fredag 21/6. Glad midsommar!

Arbetsinriktad rehabilitering

ÖPPEN FÖR ANMÄLAN

Beskrivning:

Arbetsförmågeutredningar och stöd i arbetsinriktad rehabilitering är vanliga arbetsuppgifter för läkare. Både arbetsgivare och Försäkringskassan önskar medicinska bedömningar av arbetsförmåga och stöd i att utforma adekvata arbetsanpassningar och rehabiliteringsinsatser.

Kursen överblickar kunskapsläget när det gäller arbetsförmågeutredning och arbetsinriktad rehabilitering samt ger konkreta verktyg till läkaren, med särskilt fokus på rehabilitering vid psykisk ohälsa och smärtproblematik. Genom smarta arbetssätt kan man ofta undvika onödiga sjukskrivningar och möjliggöra snabb återgång i arbete. På kursen får deltagarna råd om hur man kan använda flerpartsmöten som ett verktyg för att ge stöd till både anställd och chef. Vi diskuterar etiska aspekter av rehabiliteringsinsatser inom företagshälsovård, och deltagarna kommer att få kunskap om de lagar och föreskrifter inom arbetsrätten, arbetsmiljölagen och socialförsäkringsbalken som reglerar rehabiliteringsområdet.

Teori varvas med gruppdiskussioner kring olika case. Inför kursen skickar deltagarna in svåra fall som används som diskussionsunderlag under kursens gång.

 

Utbildningsmål

  • att få kunskap och verktyg för att kunna bedöma arbetsförmåga i olika sammanhang och i relation till olika uppdragsgivare
  • att få exempel på bra arbetssätt vid arbetsförmågeutredningar
  • att lära sig kunskapsbaserade metoder för att stötta chefer och anställda vid återgång i arbete vid sjukskrivning
  • att få bättre kunskap i arbetsrätt och försäkringsmedicin
  • att lära sig uppmärksamma och analysera olika etiska dilemman vid rehabilitering

Kursupplägget utgår från arbetsgivarens behov av stöd för att utföra sitt lagstadgade rehabiliteringsansvar med ett hälsofrämjande perspektiv.

Bland föreläsarna noteras bl a psykiater Christian Rück, arbetsrättslig advokat Annika Elmér och rehabiliteringsmedicinare Carl Molander.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig i första hand till läkare under specialistutbildning och läkare verksamma inom företagshälsovård/arbets-och miljömedicin.

Kursen relaterar till följande delmål i föreskrifterna

2015_8: a6, b1, b4, c2, c8, c9, c10 för ST Arbets- och Miljömedicin samt Arbetsmedicin

2021_8: Sta4, STb1, STb3, STc2, STc8, STc9, STc10

LIPUS-certifierad kurs.

Omfattning: 5 dagar. Datum: 240130-240201 samt 240318-240319

Pris: 18 000 kronor + moms

Kursen baseras på fysisk närvaro, digital medverkan kommer inte att erbjudas.


Mer i kalendern

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare