Hoppa till innehåll

Just nu så har vi tekniska problem och vissa medlemmar har svårt att komma in på Min sida. Vi arbetar på att lösa problemet så snart som möjligt.

Nyheter
Inbjudan till nominering till Svensk Förening för Medicinsk Radiologi, SFMRs studentpris 2024

Inbjudan till nominering till Svensk Förening för Medicinsk Radiologi, SFMRs studentpris 2024

Nyhet

SFMR delar årligen ut ett pris för bästa vetenskapliga studentarbete med anknytning till radiologi eller nuklearmedicin inom läkarprogrammet. Priset delas ut på Röntgenveckan i samband med föreningens årsmöte på torsdagen. Prissumman uppgår till 5 000 kr + ett resebidrag för resa till Röntgenveckan, deltagande i konferensen på torsdagen där arbetet presenteras vid sessionen för stiependiepristagare. 

Vetenskapligt arbete på 15-30 hp under läkarprogrammet eller vetenskapliga arbeten som görs under sommarlovet, s.k. sommarstipendier kan nomineras till detta pris. Arbeten som gjorts under 2023 kan nomineras till 2024 års pris. Inkomna nomineringar granskas av tre vetenskapligt kompetenta styrelsemedlemmar. Bedömningen baseras på:

  • Vetenskaplig idé
  • Genomförande
  • Nytta inom radiologi-nuklearmedicin

Utlysning av studentpriset sker genom Imago Medica, direkt förfrågan till landets professorer inom området och information på www.slf.se/sfmr.

Studenterna kan nomineras av ansvariga handledare eller lärare. 

Sista dag för nominering: 2024-05-31. Nominering av pristagare görs via mail till undertecknad, med arbetet som bifogad fil. 

Välkomna att nominera studentpristagare!

Katrine Riklund 

För vetenskapliga utskottet SFMR

Katrine.riklund@umu.se


Fler nyheter


Gemensamt uttalande ang kontrastmedel och njurfunktion

Kontrastmedelsgruppen och Svensk njurmedicinsk förening har gjort ett gemensamt uttalade ang vikten av att ge en god radiologisk utredning även till patienter med nedsatt njurfunktion. Uttalandet vill förtydliga tolkningen av…

EDiR Örebro

Den 16 september kan du skriva EDiR i Örebro, i samband med Röntgenveckan. Ta chansen och anmäl dig senast den 19 juni! Anmäl dig här.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Inbjudan till nominering till Svensk Förening för Medicinsk Radiologi, SFMRs studentpris 2024