Hoppa till innehåll

Just nu så har vi tekniska problem och vissa medlemmar har svårt att komma in på Min sida. Vi arbetar på att lösa problemet så snart som möjligt.

Om föreningen

Svensk Förening för Medicinsk Radiologi är en sammanslutning av professionella yrkesutövare med särskilt intresse för medicinsk radiologi.

Svensk Förening för Medicinisk Radiologi är Svenska Läkaresällskapets sektion för medicinsk radiologi och Sveriges läkarförbunds specialitetsförening för medicinsk radiologi och har som ändamål:

  • att främja utvecklingen av medicinsk radiologi genom att anordna möten med vetenskapliga föredrag och diskussioner samt
  • att möjliggöra redovisning av forskningsresultat inom de områden av medicin där medicinsk radiologi används.
  • att verka för utbildning i medicinsk radiologi, att tjäna som ett organ för internationellt samarbete i vetenskapliga frågor och utbildningsfrågor.
  • att verka för att förbättra det diagnostiska och terapeutiska området av medicinsk radiologi inom medicinens samtliga specialiteter.
  • att som specialitetsförening tillvarata yrkesmässiga och ekonomiska intressen för de medlemmar som är anslutna till Sveriges läkarförbund
  • att formulera mål för specialistutbildning i medicinsk radiologi.

Länkar

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare