Hoppa till innehåll

Just nu så har vi tekniska problem och vissa medlemmar har svårt att komma in på Min sida. Vi arbetar på att lösa problemet så snart som möjligt.

Doktorsavhandlingar från Örebro universitet

Svenska doktorsavhandlingar inom radiologi från Örebro universitet.

2021Johan JendebergNon-enhanced single-energy computed tomography of urinary stoneshttps://oru.diva-portal.org/smash/get/diva2:1484124/FULLTEXT01.pdf
2016Alshamari, MuhammedLow-dose computed tomography of the abdomen and lumbar spinehttps://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:903226 
2013Lidén, MatsThe stack mode review of volumetric datasets : applications for urinary stone diseasehttps://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:643078 


Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare