Hoppa till innehåll

Just nu så har vi tekniska problem och vissa medlemmar har svårt att komma in på Min sida. Vi arbetar på att lösa problemet så snart som möjligt.

Certifiering

Inom SFMR har tre delföreningar ansökt hos Svenska Läkaresällskapet om att få starta med certifiering av kompetens inom sina fördjupningsområden. Sedan tidigare certifierar SLS Interventionell radiologi.

SLS har i april 2023 beslutat att inrätta de tre nedanstående fördjupningsområdena, samt att öppna möjligheten att ansöka om certifiering inom dem:

  • Muskuloskeletal radiologi (ansvarig förening: Svensk förening för muskuloskeletal radiologi),
  • Gastrointestinal och Abdominell radiologi (ansvarig förening: Svensk förening för gastrointestinal och abdominell radiologi),
  • Barn- och ungdomsradiologi (ansvarig förening: Svensk förening för pediatrisk radiologi).

Stort arbete har lagts ned på att skapa en stabil, seriös, likartad och säker process. Certifieringen ska ju vara något viktigt och ska därför inte hanteras på ett sätt som gör att det blir svårt att följa processens gång.

Vägen mot certifiering sker i fyra relativt distinkta steg med tillhörande formulär:

  • Ansökan skickas in av den enskilde på separat blankett. Till denna bifogas ett antal dokument samt ett intygande av kompetens i förhållande till delföreningens målbeskrivning som verksamhetschef eller motsvarande intygar på en separat blankett.
  • Granskning av ansökan görs av granskningsgruppen i respektive delförening. Utlåtandet lämnas sedan på separat blankett och skickas in – tillsammans med ansökningshandlingarna – till SLS kansli.
  • Bedömning av ansökan och granskning. Detta ska göras av ordföranden samt ytterligare en ledamot i utbildningsdelegationen på SLS. Självklart väger här granskningsgruppens utlåtande tungt, men här kontrolleras även vissa formalia. Bedömningsgruppen lämnar sedan i sin tur ett slutligt utlåtande.
  • Beslut om certifiering fattas därefter av SLS ordförande och utbildningsdelegationens ordförande och själva certifikatet ställs ut.
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare