Hoppa till innehåll

Just nu så har vi tekniska problem och vissa medlemmar har svårt att komma in på Min sida. Vi arbetar på att lösa problemet så snart som möjligt.

Medlem

Svensk förening för medicinsk radiologi är en förening för dig som är radiolog i Sverige!

Utan SFMR skulle radiologin i Sverige vara betydligt fattigare. Genom att SFMR finns och du är medlem kan Röntgenveckan organiseras. Ditt medlemskap gör att radiologin kan hävda sig gentemot de kliniska specialiteterna i fördelning av resurser, i olika samarbeten, i utredningar, vårdprogram och vårdförlopp.

Som medlem i Svensk Förening för Medicinsk Radiologi får du också många personliga fördelar och möjligheter!

Du får

 • möjlighet att delta i föreningens möten
 • möjlighet att komma åt översikten över aktuella kurser och kongresser
 • stöd av föreningens utskott med medicinsk information och rekommendationer
 • tillgång till information från delföreningarna
 • tillgång till ST-utbildning och annat spännande på Röntgenveckan
 • radiologiska nyheter via Imago Medica
 • möjlighet att söka stipendier från SFMRs stipendieverksamhet
 • information i utbildnings- och fortbildningsfrågor
 • tillgång till Acta Radiologica online och Acta Radiologica Open online
 • gratis medlemskap i European Society of Radiology ESR och därigenom också tillgång till tidskrifterna European Radiology, Insights Into Imaging och European Radiology Experimental. Du får också rabatterad avgift på ECR
 • gratis medlemskap i Svenska Läkaresällskapet och möjlighet att söka deras stipendier och ta del av deras certifiering av subspecialister
 • gratis medlemskap i UEMS och tillgång till deras kurser
 • gratis medlemskap i Nordisk Förening för Medicinsk Radiologi och möjlighet att söka deras stipendier

Avgiften för medlemskapet är för närvarande 600 kr/år för alla medlemmar (även ST-läkare och pensionärer).

Alla läkare som har läkarexamen är välkomna att ansöka om medlemskap. Vårt medlemsregister hanteras nu av Sveriges läkarförbund och medlemsavgiften faktureras därifrån (månadsvis). Du behöver inte vara medlem i förbundet för att vara medlem i SFMR.

Även du som tidigare varit i medlem i SFMR behöver nyregistrera dig i vårt nya medlemsregister enl instruktionerna nedan. Bakgrunden till detta är att vårt nya register kräver personnummer vilket vi inte haft för majoriteten av våra medlemmar. Ett litet antal av er, som blivit medlemmar sista året och vid ansökan lämnat personnummer, har automatiskt blivit överflyttade. Är ni osäkra så logga in på slf.se mina sidor och kolla, alternativt kontakta oss via kontaktformuläret.

Bli medlem

Följ länken nedan och fyll i formuläret. Välj ”Svensk förening för medicinsk radiologi” i listan med föreningar.

Genom att bli medlem i SFMR godkänner du att du även blir medlem i ESR (European Society of Radiology) och SLS (Svenska läkaresällskapet). 

Medlemsansökan

Just nu ingår ett erbjudande om 6 månaders gratis tillgång till TMC academy. Om du vill utnyttja detta erbjudande, vänligen kontakta medlemsansvarig

Ni som är hedersmedlemmar – maila även medlemsansvarig så vi kan korrigera avgiften.

Information om medlemsfakturan

Från januari 2024 är det Sveriges läkarförbund (SLF) som fakturerar SFMR:s medlemsavgift och faktureringen sker månadsvis. För dig som är medlem i SLF läggs då medlemsavgiften för SFMR till på månadsfakturan från SLF. På samtliga pappersfakturor tillkommer det 30 kr i administrationsavgift så det bästa är att betala fakturan med e-faktura eller autogiro.

Information om hur du anmäler e-faktura eller autogiro

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare