Hoppa till innehåll

Just nu så har vi tekniska problem och vissa medlemmar har svårt att komma in på Min sida. Vi arbetar på att lösa problemet så snart som möjligt.

Stipendieansökan

Observera att medlemskap i Svensk Förening för Medicinsk Radiologi (och/eller Svensk Förening för Medicinsk Fysik och Teknik för Philips stipendium) är ett ABSOLUT KRAV för att få stipendium.

Ansökningarna granskas och bedöms under sommaren och tilldelning sker i samband med Röntgenveckan innevarande år.

Stipendierna söks direkt via hemsidan genom att fylla i formuläret här nedan.

Regler för de olika stipendierna, liksom summorna finner Du via länken nedan:

Registrering av personuppgifter enl. gällande lagstiftning (GDPR):

För att kunna administrera din ansökan samlar vi in och behandlar personuppgifter enl. följande:

Vi registrerar ditt namn, e-postadress, adress och arbetsplats samt uppgifter om medlemsskap i vår och relaterade specialitetsföreningar. Även ifyllda frivilliga uppgifter sparas.

Uppgifterna som insamlas används inte på något annat sätt och lämnas inte ut till tredje part. Om du tilldelas ett stipendium lämnas uppgifterna vidare till det företag vars stipendium du erhållit, men enbart till syfte att kontakta dig ang stipendiet.

Genom att ansöka om stipendium godkänner du ovanstående registrering.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare