Hoppa till innehåll

Just nu så har vi tekniska problem och vissa medlemmar har svårt att komma in på Min sida. Vi arbetar på att lösa problemet så snart som möjligt.

Ungt forum – ST-läkarutskottet

Ungt Forum är ST-läkarnas utskott inom SFMR. Ungt Forum har sedan något år tillbaka haft ett nätverk bestående av en representant från varje sjukhus i Sverige för att bättre kunna bevara och styra ST-läkarnas villkor. Nätverket har sedan valt ett par ordföranden, vilka sedan är adjungerade till SFMR’s styrelse.

Våra främsta uppgifter är att främja utbildningen för ST-läkare i medicinsk radiologi, samt förbättra deras arbetssituation, och möjligheter att kombinera forskning med klinisk tjänstgöring.

Att som ST-läkare eller färdig specialist lyckas kombinera sitt kliniska åtagande, samt familjeliv, med både forskning och diverse ideella- och utbildningsuppdrag som kommer på köpet, kräver en klinik som har en främjande inställning till detta.

Ordförande är adjungerad till SFMR:s styrelsemöten och därigenom har vi möjlighet att påverka och bevaka beslutsunderlag och processer berörande ST-läkare. Ordförande sitter också som nationell representant i RTF (Radiology Trainees Forum) som är "ST-läkarorganisationen" inom ESR (European Society of Radiology). Via länken klickar du dig vidare till Education - subcommittees, för att läsa mer.

Vem är medlem? 

ST-läkare och nyblivna specialister (inom 2 år efter specialistbevis) som är medlemmar i SFMR är automatiskt medlemmar i Ungt Forum.

Röntgenveckan

Ungt Forum arrangerar varje år ST-aktiviteter i anslutning till Röntgenveckan, till exempel en fallpresentationstävling med ett resestipendium till ECR (European Congress of Radiology) i Wien som första pris.

Dessutom anordnar vi årligen någon tävling för samtliga deltagare. Fina priser finns att vinna!

European Diploma in Radiology (EDiR) 

Vi rekommenderar verkligen alla ST-läkare som går sista året att ta chansen och skaffa sig en radiologisk examen! En möjlighet att skriva denna finns i anslutning till Röntgenveckan.

Alla ST-läkare som går sista året eller färdiga specialister som vill få ett formellt intyg på sina djupgående kunskaper i radiologi är välkomna att skriva denna tentamen. Förutom att det blir ett ypperligt tillfälle att motivera sig själv att studera, repetera och sammanfatta alla kunskaper man skaffat sig under sin specialistutbildning, är det även en fin merit i sin fortsatta karriär, både i och framförallt utanför Sverige.

Anmälan sker via EDiRs hemsida som vanligt, hemmakliniken/den egna arbetsplatsen bör betala avgiften.

Läs mer om EDiR på hemsidan: https://www.myebr.org/edir/certification-of-excellence

Engagera dig!

Har du andra frågor du vill att vi jobbar med, tag kontakt med oss och berätta! Vi finns till för våra medlemmar, och för att vi skall få en så optimal ST-utbildning som möjligt!

Förmedla också ditt intresse för engagemang i Ungt Forum till mailadresserna nedan och kom till årsmötet på Röntgenveckan!

Alexander Biskup
Örebro universitetssjukhus
Natalie Nordstedt
Karolinska universitetssjukhuset
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare