Hoppa till innehåll

Just nu så har vi tekniska problem och vissa medlemmar har svårt att komma in på Min sida. Vi arbetar på att lösa problemet så snart som möjligt.

Kontrastmedelsgrupp

Kontrastmedelsgruppen är en expertgrupp med uppgift att ta fram rekommendationer för säkert användande av kontrastmedel i samband med bilddiagnostik av patienter, barn som vuxna, i Sverige.

Rekommendationerna är en syntes av evidens och beprövad erfarenhet för radiologer och röntgensjuksköterskor verksamma i Sverige. Gruppen strävar efter att omsätta de senaste vetenskapliga rönen till råd för praktisk användning i det dagliga arbetet på våra avdelningar.

Kontrastmedelsgruppen skall aktivt sprida denna kunskap inom radiologin samt inom hälso- och sjukvård för övrigt där den anses vara relevant. Alla rekommendationer publiceras på hemsidan för Svensk Förening för Medicinsk Radiologi.

Kontrastmedelsgruppen har av tradition varit en del av Svensk uroradiologisk förening (SURF) som är en delförening under SFMR. Gruppen är oberoende av industrin och andra särintressen. Medlemskap i gruppen sker via inbjudan.

De tre delområdena röntgenkontrastmedel, MRT-kontrastmedel och ultraljudskontrastmedel leds av varsin radiolog. Övriga medlemmar i gruppen, läkare och sköterskor, arbetar i båda grupperna efter kompetens.

Peter Leander
Gruppledare
Per Liss
Röntgenkontrastmedel
Torkel Brismar
MR-kontrastmedel
Salem Alsaqal
Ultraljudskontrastmedel

Övriga medlemmar i kontrastmedelsgruppen 

Radiologer

 1. Håkan Ahlström, Uppsala, hakan.ahlstrom@radiol.uu.se
 2. Lennart Blomqvist, Stockholm, lennart.k.blomqvist@ki.se
 3. Mikael Hellström, Göteborg, mikael.hellstrom@xray.gu.se
 4. Jeanette Carlqvist, Göteborg, jeanette.carlqvist@vgregion.se
 5. Maria Lindblom, Linköping, maria.lindblom@regionostergotland.se
 6. Ulf Nyman, Pensionär, nyman.ulf@outlook.com
 7. Franciska Wikner, Umeå, Franciska.Wikner@vll.se 
 8. Matthias Wegener, Örebro, matthias.wegener@regionorebrolan.se

Röntgensjuksköterskor

 1. Johan Kihlberg, Linköping, johan.kihlberg@regionostergotland.se
 2. Niklas Lundqvist, Göteborg, niklas.lundqvist@vgregion.se
 3. Titti Owman, Lund, titti.owman@gmail.com
 4. Christian Werner christian.werner@regionstockholm.se

Jäv

Jävsdeklarationer finns tillgängliga hos Peter Leander. Kontakta honom om Ni önskar ta del av dessa.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare