Hoppa till innehåll
Nyheter
Årsmöte 2022 den 18 maj

Årsmöte 2022 den 18 maj

Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin kallar till årsmöte den 18 maj 2022 kl. 17.30 Plats: Aleris Rehab Station, Frösundaviksallé 4, Solna alternativt Zoom. Dagordning nedan.
Nyhet
 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av mötets ordförande och sekreterare
 3. Val av justeringsmän
 4. Mötets stadgeenliga utlysande
 5. Verksamhetsberättelse, Finns att läsa på www.sfrm.se
 6. Ekonomisk rapport
 7. Revisionsberättelse
 8. Ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Årsavgiften 2022
 10. Val av styrelse
 11. Val av övriga förtroendeuppdrag
 12. Svenska Läkarsällskapet (SLS)
 13. Samarbete och kommunikation mellan medlemmar och enheter/kliniker och styrelsen
 14. Kunskapsstyrningsprojektet
 15. Utbildningsfrågor
 16. Rehabveckan
 17. Övriga frågor

Mötets avslutande


Fler nyheter


Reserapport, Maria Nolvi

Maria Nolvi, ST-läkare Skånes universitetssjukhus och doktorand Lunds universitet (disputerar 8 december 2022) tilldelades SFRMs resestipendium vid Rehabveckan 2022. Medlen användes till deltagande och presentation vid the American Academy of…

Topp tio mest prioriterade forskningsfrågorna om ryggmärgsskador

Ryggmärgsskadecentrum Göteborg vid Göteborgs universitet har genom priority setting partnership identifierat några de mest prioriterade forskningsfrågorna för personer med ryggmärgsskada: Hur bör den specialiserade vården se ut för personer som…

Nyhet om vårdförloppet Stroke/TIA

Artikeln bygger på ett seminarium om Vårdförloppet vilket gås igenom och diskuteras av Christina Brogårdh, professor i fysioterapi och docent i rehabiliteringsmedicin vid Lunds universitet och en av medlemmarna i…
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare