Hoppa till innehåll
Nyheter
Årsmöte 2022 den 18 maj

Årsmöte 2022 den 18 maj

Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin kallar till årsmöte den 18 maj 2022 kl. 17.30 Plats: Aleris Rehab Station, Frösundaviksallé 4, Solna alternativt Zoom. Dagordning nedan.
Nyhet
 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av mötets ordförande och sekreterare
 3. Val av justeringsmän
 4. Mötets stadgeenliga utlysande
 5. Verksamhetsberättelse, Finns att läsa på www.sfrm.se
 6. Ekonomisk rapport
 7. Revisionsberättelse
 8. Ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Årsavgiften 2022
 10. Val av styrelse
 11. Val av övriga förtroendeuppdrag
 12. Svenska Läkarsällskapet (SLS)
 13. Samarbete och kommunikation mellan medlemmar och enheter/kliniker och styrelsen
 14. Kunskapsstyrningsprojektet
 15. Utbildningsfrågor
 16. Rehabveckan
 17. Övriga frågor

Mötets avslutande


Fler nyheter


Årsmötet 2022

Föreningens årsmöte hölls i hybridform 18 maj. Ulla-Britt Gripenstedt, Hans Westergren, Xiaolei Hu samt Johanna Krause lämnar styrelsen och nyinvalda är Solveig Hällgren, Umeå samt Johan Nylander, Örebro. Styrelsesuppleant är…


Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Personlig rådgivning
 2. Bästa lönestatistiken för läkare
 3. Unika försäkringar