Hoppa till innehåll

Nyheter

Specialistexamen återinförs

Utbildningsgruppen har under de senaste åren arbetat med att skapa ett nytt format för specialistexamen. I anslutning till Rehabveckan kommer en pilot av specialistexamen att genomföras.

SFRMs resestipendium

Har du nyligen gjort ditt vetenskapliga arbete under ST? Eller varit handledare för ST-läkare som gjort detta?

Reserapport, Maria Nolvi

Maria Nolvi, ST-läkare Skånes universitetssjukhus och doktorand Lunds universitet (disputerar 8 december 2022) tilldelades SFRMs resestipendium vid Rehabveckan 2022. Medlen användes till deltagande och presentation vid the American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation årliga konferens.

Nyhet om vårdförloppet Stroke/TIA

Artikeln bygger på ett seminarium om Vårdförloppet vilket gås igenom och diskuteras av Christina Brogårdh, professor i fysioterapi och docent i rehabiliteringsmedicin vid Lunds universitet och en av medlemmarna i den multiprofessionella arbetsgrupp som tagit fram vårdförloppet, och Marina Tuutma, …

Postcovid-konferens

Berzelius Symposium 106 arrangeras av SFRM i samarbete med Karolinska Institutet och Svenska Läkaresällskapet.