Hoppa till innehåll

Nyheter

Beslut om NHV ryggmärgsskador

Nu har det efter en utdragen process till slut kommit besked i vilka regioner som får ansvaret att bedriva nationell högspecialiserad vård för personer med ryggmärgsskada i primärrehabilitering. Dessa blir Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Region Stockholm och Region Västerbotten. Primärrehabilitering …

Webinarium Läkartidningen 9 sep

Den 9 september kommer ett webinarium arrangeras av Läkartidningen med temat Rehabiliteringsmedicin. För vidare information och anmälan följ länken.

Lina Rosengren tilldelas SFRMs resestipendium

I samband med Rehabveckan 2020-2021 presenterade Lina Rosengren, ST-läkare Skånes universitetssjukhus och doktorand Lunds universitet sitt vetenskapliga arbete under ST om livstillfredsställelse vid Parkinsons sjukdom. Detta arbete har tilldelats SFRMs resestipendium à 10 000 kr att använda till studieresa eller …

Möjlighet att delta i multicenter RCT

Vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå har det utvecklats ett digitalt uppföljningsverktyg för strokepatienter som kallas för Rehabkompassen® som visat lovande resultat hos strokepatienter och även patienter med traumatiska hjärnskador. Nu kommer en multicenter RCT-studie genomföras för att utvärdera Rehabkompassen®. Forskningsansvariga …