Hoppa till innehåll

Kursplanering

Nedan följer kommande planering för ST-kurser samt senaste kurstillfället

SK-kurs, Rehabiliteringsmetodik

Senaste kurstillfälle: höst 2021, Lund

Nästa kurstillfälle (preliminärt): 2024, Lund

SK-kurs, Rehabilitering efter förvärvad hjärnskada i vuxen ålder

Senaste kurstillfälle: höst 2020, Stockholm

Nästa kurstillfälle: 2023-11-20 – 2023-11-24, Lund

SK-kurs, Strokerehabilitering

Senaste kurstillfälle: höst 2021, Umeå
Nästa kurstillfälle (preliminärt): 2024, Umeå

SK-kurs, Rehabilitering vid förvärvad ryggmärgsskada

Senaste kurstillfälle: Vår 2018, Linköping

Nästa kurstillfälle: 2023-10-23 – 2023-10-27, Lund

SK-kurs, Rehabilitering vid kroniska neurologiska sjukdomar

Senaste kurstillfälle: 2022, Lund

Nästa kurstillfälle: 2025

SK-kurs, Långvarig smärta

Senaste kurstillfälle: 2022, Stockholm

Nästa kurstillfälle: 2025

SK-kurs, Habiliteringsmedicin för läkare i vuxensjukvård

Senaste kurstillfälle: Göteborg 2022

Nästa kurstillfälle (preliminärt): 2025

SK-kurs, Tillämpning av lagar och föreskrifter i rehabiliteringsprocessen

Senaste kurstillfälle: Vår 2021, Lund

Nästa kurstillfälle (preliminärt): 2024, Lund

Kurs, Rehabilitering vid skador och sjukdomar i rörelseapparaten

Senaste kurstillfälle: 2022, Västerås

Nästa kurstillfälle: 12-14 April 2023, Västerås

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare