Hoppa till innehåll

Kursplanering

Nedan följer kommande planering för ST-kurser samt senaste kurstillfället. Ambitionen är att tillse att kurser anordnas med fem terminers intervall.

SK-kurs, Rehabiliteringsmetodik

Senaste kurstillfälle: höst 2021, Lund

Nästa (preliminärt): Vår 2024

SK-kurs, Rehabilitering efter förvärvad hjärnskada i vuxen ålder

Senaste kurstillfälle: höst 2020

Nästa (preliminärt): vår 2023, Stockholm

SK-kurs, Strokerehabilitering

Senaste kurstillfälle: 14-17 september 2021, Umeå
Nästa kurstillfälle (preliminärt): vår 2024

Specialistutbildningskurs i ryggmärgsskaderehabilitering

Nästa kurstillfälle: 12-14 januari 2022, Linköping (digital)

Nästa (preliminärt): 2023

Rehabilitering vid kroniska neurologiska sjukdomar

Senaste kurstillfälle: höst 2019

Nästa (bekräftat): 19-22 september 2022, Lund

SK-kurs, Långvarig smärta och smärtrehabilitering

Senaste kurstillfälle: vår 2020

Nästa (preliminärt): höst 2022, Stockholm

Kurs i vuxenhabilitering

Senaste kurstillfälle: höst 2019

Nästa (preliminärt): höst 2022, Göteborg

SK-kurs, Tillämpning av lagar och föreskrifter i rehabiliteringsprocessen

Senaste kurstillfälle: Vår 2021

Nästa kurstillfälle (preliminärt): vår 2024, Lund

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar