Hoppa till innehåll

Vårt arbete

 • Befordra vetenskaplig utveckling inom rehabiliteringsmedicin, bland annat genom att anordna möten med vetenskapliga förhandlingar och diskussioner, samt verka för efterutbildning inom rehabiliteringsmedicin
 • Befrämja hälso- och sjukvårdens utveckling inom specialiteten
 • Bevaka det nationella arbetet kring ST-utbildning för läkare, uppdatering av checklista för ST-utbildningen, samt att årligen tillse att specialistexamen arrangeras
 • Årligen anordna den vetenskapliga sammankomsten Rehabveckan
 • Årligen utdela resestipendium för bästa vetenskapliga arbete under ST
 • Remissinstans för Sveriges Läkarförbund och Svenska läkaresällskapet

Internationella representanters funktioner/uppdrag i samtliga organisationer:

 • Representera SFRM
 • Samarbete med övriga länder
 • Bevaka SFRMs rättigheter
 • Visa på den “svenska modellen” avseende samarbete med andra läkarspecialiteter och med andra professioner

Organisationer

 • ISPRM (International Society of Physical and Rehabilitation Medicine): Internationell aktör för Rehabiliteringsmedicin. Hanterar övergripande frågor för specialiteten och utgör kontaktorgan för till exempel WHO.
 • ESPRM (European Society of Physical and Rehabilitation Medicine): Europeisk aktör för Rehabiliteringsmedicin (motsvarande ett europeiskt läkarsällskap). Representeras av Kristian Borg (Stockholm) och Xiaolei Hu (Umeå) Arbetsområden är bland annat att fokusera på forskning och vetenskaplig kommunikation inom EU, att förbättra klinisk praxis inom EU, och att främja europeiska riktlinjer och evidensbaserad Rehabiliteringsmedicin.
 • UEMS-PRM (Physical and Rehabilitation Medicine Section and Board of the European Union of Medical Specialists): Specialistorganisation med representation genom läkarförbundet. Representanter för SFRM finns i fyra olika funktioner:
  • Section and Board: Hanterar centrala frågor till exempel läkares fortbildning och specialistexamen. Xiaolei Hu (Umeå) är national manager.
  • Clinical affairs: Arbetet inriktat på vårdkvalitet och representeras av Xiaolei Hu (Umeå)
  • Professional practice: Kompetensområden, representeras av Kristian Borg (Stockholm)
  • Executive committee: Kristian Borg (Stockholm)
 • EARM (European Academy of Rehabilitation Medicine): Europeisk sammanslutning av specialister som verkar som en referens för vetenskap och utbildning inom Rehabiliteringsmedicin. Medlemmar invalda från Sverige är Kristian Borg, Katharina Stibrant Sunnerhagen, Britt-Marie Stålnacke, Jan Ekholm och Bengt Sjölund.
 • Baltic and North Sea Forum of PRM (BNF-PRM) är en fristående organisation som arrangerar konferenser vartannat år och promotar den nordeuropeiska inriktningen av Rehabiliteringsmedicin. Kristian Borg är president.
 • Journal of Rehabilitation Medicine är official journal för ISPRM, UEMS, BNF-PRM och EARM.
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare