Hoppa till innehåll

Specialistutbildning

Som komplement till Målbeskrivningarna har Utbildningsgruppen i SFRM utarbetat “checklistor” för respektive delmål. Checklistan är SFRMs föreslagna specifikationer för att tydliggöra vad som krävs för varje delmål. Dessa utgör stöd för ST-läkaren och handledaren när man lägger upp utbildningsplanen.

Checklista enligt SOSFS 2015:8 (reviderad version 220330)

Det är starkt rekommenderat att inför sin ST tillsammans med verksamhetschef/ST-chef, huvudhandledare och studierektor upprätta ett ST-kontrakt och en utbildningsplan, där man t.ex. översiktligt specificerar vilka placeringar och kurser som skall ingå. Även att definiera tid avsatt för vetenskapligt arbete, kvalitets- och utvecklingsarbete och specialistexamen kan rekommenderas. ST-kontrakt och utbildningsplan bör uppdateras regelbundet under ST.

SFRM strävar efter att tillse att obligatoriska och rekommenderade kurser arrangeras med viss regelbundenhet (se kursplanering).

SK-kurser är kurser som finansieras av och står under granskning av Socialstyrelsen. Dessa kurser är avgiftsfria (utöver kost/logi) och specificerar tydligt vilka delmål inom respektive specialitet som uppfylls. SK-kurserna publiceras i Socialstyrelsen kurskatalog. Idag arrangeras alla kurser som SK-kurser men vissa kurser kan arrangeras som ”fristående kurser” utan finansiering av Socialstyrelsen. Likaså finns andra aktörer som arrangerar och granskar fristående kurser (till exempel Lipus).

Obligatoriska kurser
Följande delmål, från Socialstyrelsens målbeskrivning, kräver intyg om godkänd kurs:

ST enligt SOSFS 2015:8: delmål a1, a2, a5, a6, b1–b5, c1-c2, c6–c10, c13

Rekommenderade kurser
SFRM, genom Utbildningsgruppen, rekommenderar nedanstående kurser:

 • Rehabiliteringsmetodik (c2)
 • Hjärnskaderehabilitering (c6)
 • Strokerehabilitering (c6)
 • Ryggmärgsskaderehabilitering (c7)
 • Rehabilitering vid kroniska neurologiska sjukdomar (c8)
 • Smärtrehabilitering (c9)
 • Vuxenhabilitering (c11)
 • Lagar och andra föreskrifter inom rehabiliteringsmedicin (c13)
 • Rehabilitering vid skador och sjukdomar i rörelseapparaten (c10)

Delmål c1 ryms inom samtliga kurser. Många kurser berör delvis andra delmål och ovan beskrivning är vilka som kurserna huvudsakligen fokuserar på.

Under respektive delmål i SFRMs checklistor ovan finns angivna litteraturtips.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare