Hoppa till innehåll

ST-nätverket

Nätverket består av ST-läkare i landet och dess språkorgan är ST-rådet

ST-nätverket är öppet för alla ST-läkare/underläkare i Rehabiliteringsmedicin runt om i landet, oavsett medlemskap i SFRM eller ej. Syftet är att verka för bra utbildning, bra arbetssituation nationellt, samt att ge ST-läkarna möjlighet att knyta kontakter med varandra.

ST-nätverket är en maillista som förvaltas av ST-rådets informationsansvarige. Vill du vara med? Ta kontakt med informationsansvarig. Du får då mailutskick om aktuella aktiviteter såsom kommande kurser och information om ST-dagen. Man kan även själv använda maillistan för att ställa frågor eller inhämta synpunkter från andra ST-läkare i landet.

Nätverksmöten
ST-nätverket träffas en gång per år i samband med Rehabveckan. Nätverksmötet ligger till grund för inriktningen på ST-rådets arbete under verksamhetsåret. Tidigare minnesanteckningar/protokoll kan läsas nedan.

Mötesprotokoll

2022

2021

2019

ST-dagen är en del av Rehabveckan och utgör en utbildningsdag för ST-läkare och en möjlighet att träffa kollegorna från landets kliniker. I samband med ST-dagen arrangeras även Nätverksmötet för landets ST-läkare.

Att arrangera ST-dag
Mall – att arrangera ST-dag
Mall – info till föreläsare

Under ST-dagarna i Göteborg 2012 bildades ett ST-råd. Syftet är att rådet ska verka för att föra ST-läkarnas talan och vara ett stöd till ST-representanten i styrelsen. Vi vill verka för att skapa ett intresse för specialiteten bland framtida kollegor samt att göra specialisttjänstgöringen så bra som möjligt för de som redan valt specialiteten.

Har du några förslag på vad du vill att rådet ska arbeta med vänligen kontakta aktuell ST-representant.

PM ST-rådets arbete

Här presenteras det senaste årets ST-rådsmötesprotokoll.

ST-rådsmöte 24/1 2024

ST-rådsmöte 10/11 2023

ST-rådsmöte 29/9 2023

ST-rådsmöte 11/1 2023

 

 

 

 

 

Jens Thorén
Ordförande, Skånes universitetssjukhus
Annelie Castell
Vice ordförande och ST-representant i utbildningsgruppen, Rehabiliteringsmedicin, Sunderby sjukhus, Norrbotten
Hanna Rönnqvist
Sekreterare, Norrlands universitetssjukhus
Marija Kopljar
ledamot, Rehabiliteringsmedicin, Sunderby sjukhus, Norrbotten
Sabina Chilianu
ledamot, Neuro- och rehabiliteringsmedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare