Hoppa till innehåll

Vetenskap och kvalitet

Forskning i rehabiliteringsmedicin bedrivs genom flera forskargrupper. Rehabiliteringsmedicinskt inriktad forskning bedrivs också inom andra forskargrupper affilierade till exempelvis neurologi. För att säkra kvaliteten av rehabiliteringsmedicinsk verksamhet finns kvalitetsregister, internationell ackreditering (CARF) samt för ST-utbildningen SPUR-granskning.

CARF är ett internationellt system avsett för ackreditering av verksamheter som bedriver rehabilitering. Många av de Rehabiliteringsmedicinska verksamheter som finns i Sverige är ackrediterade enligt CARF. I Sverige finns ett nätverk för kliniker som genomgått ackreditering enligt CARF.

Nationella smärtregistret
Registrets syfte är att:

 1. Utveckla och säkra vårdens kvalité
 2. Ge deltagande enheter möjlighet att följa upp den vård som ges
 3. Jämföra resultat på gruppnivå mellan olika enheter i landet
 4. Utifrån adekvata jämförelser med andra enheter utgöra diskussioner om förbättringsarbete inom den egna enheten

I NRS används framförallt patientrapporterade mått (så kallade patient related outcome measurement, PROM) som är relevanta och preciserade för patientgruppens behov och problem. PROM-mått är avsedda att förbättra förutsättningarna för rehabilitering, dess utvärdering och för utvecklings- och förbättringsarbeten i vården. Registret skapar mätetal och jämförelsemått samt struktur och styrsystem som verksamheterna kan använda i utvecklingsarbete. Registret ger också kunskap om vårdprocesser och patientgruppers hälsa över tid. Sedan år 2007 är resultatredovisningar öppna på enhetsnivå.

Till NRS

Svenskt Register för Rehabiliteringmedicin
Nationellt kvalitetsregister för Rehabilitering var syfte är att:

 1. förbättra kvaliteten i rehabiliteringsprocessen
 2. utnyttja begränsade resurser bättre
 3. öka medvetenheten om ICF-modellen
 4. vara ett stöd för ingående enheter för vårdprocessutveckling
 5. möjliggöra jämförelser med andra enheter
 6. samla kunskap om små patient- och diagnosgrupper
 7. kunna nyttjas för forskning

Till Svenskt Register för Rehabiliteringsmedicin

Andra kvalitetsregister

 • MMCUP
  Uppföljningsprogram för personer med ryggmärgsbråck
 • CPUP
  Uppföljningsprogram för personer med cerebral pares
 • Riksstroke
  Kvalitetsregister för strokevård

Enheter som utbildar blivande specialister i Rehabiliteringsmedicin skall genomgå SPUR-inspektioner åtminstone vart femte år.

Inspektionen tar en till två dagar i anspråk och genomförs oftast av två av föreningens inspektörer men kan också för mindre enheter genomföras genom distanslösningar (enkät, telefonkontakt). Tidigare inspektionsresultat finns tillgängliga via Lipus hemsida.

Samordnare för SPUR är Ursula Heldmann, Skånes universitetssjukhus. Nya SPUR-inspektörer (gärna också ST och yngre specialister!) kommer att behövas framöver – anmäl gärna intresse till Ursula Heldmann. Lipus erbjuder gratis utbildning i form av endagskurser.

Vårdprogram långvarig svår medvetandestörning, framtaget av Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Danderyds sjukhus

I dokumentet hänvisas till bilagor som kan fås genom kontakt med alison.godbolt@regionstockholm.se

Länk till vårdprogrammet

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare